Logo   12/1995 
  (131) 
Předchozí číslo Další článek Další číslo Obsah ročníku Index Archiv IK    O cenách a nelítostných manipulátorech Živelná pohroma
 Infofanzin Čs. fandomu
OBSAH tohoto čísla
Čtenářův průvodce po Interkomu
 • Jak číst tento IK

 • Jak odebírat Interkom?

 • Cena Karla Čapka 1996

 • Dracon 1995
 • (redakce IK)
 • Vzkazy
 • (Zdeněk Rampas)
  Bohémský park (Marvin)
  O cenách a nelítostných manipulátorech (Jan Vaněk, jr.)
  PRAOTEC KELT
 • MÁME V SOBĚ KELTSKÉ GENY?

 • OPRAVA

 • ZÁVĚREM
 • (Vladimír Mátl)
  ZIMNÍK - tentokrát už naposledy (* Jam)
 • „JAMŮV“ OTRÁVENÝ ŠATNÍK
 • (* František Novotný)
 • DVĚ POZNÁMKY KE GARDEROBĚ
 • (* Vašek Pícha)
  Marocký deník (B.P.)
  O všeličems a vůbec: kurnik šopa, tož to né! (Alena Lekovská)
  ROMANTICKÉ PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA?
 • ZHŮŮVĚŘILÉ BROOKEROVINY
 • (* JUDr. Carola Biedermannová)
  EVROPSKÝ TÝDEN VĚDECKÉ KULTURY
 • MINICON / 24.-26.11.1995


 • KVARK

  NOC ÚTĚKU (Martin V. Kučera & Jaroslav A. Polák)
  Ještě pár poznámek k Železnému snu (Jan Vaněk, jr.)
  Živelná pohroma (Tomáš Kohl)
  KONEC ČERVNA V KINĚ KUTNÁ HORA (Filip Gotfrid)
  Úvahy (nejen) nad knihami v postmoderní době - 4.B (Pavel Vachtl)
  ZKRÁTKA A NEDOBŘE (Jan Vaněk, jr.)
  Vzpomínání na komunismus - 2 (František Novotný, ML)
  Nashledanou
  O INTERKOMU

  Současná redakce
  Šéfredaktor: Zdeněk Rampas, MCL
  Redakční kruh: Jan Vaněk, jr., Jan Macháček, Richard Klíčník
  Vychází nepravidelně. Takřka každý měsíc.
  Všechny články a recenze © Interkom
  Vyžádané rukopisy vracíme.
  Informace o předplatném „papírové“ verze Interkomu na adrese redakce. Interkom je v prodeji ve specializovaných SF knihkupectvích a můžete jej dostávat i poštou.
  Adresa redakce:
  INTERKOM, Letecká 6, 161 00 Praha 6
  Současný telefon do redakce je 233 312 003
  V pracovní době volejte 224 239 645. Nedejte se odradit tím, že se ozve technická podpora produktů firmy Corel.
  e-mail: ram@apro.cz
  Další informace
  Další Interkom