Logo rubriky
12/1995
  (131)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1995

Čtenářův průvodce po Interkomu

Jak číst tento IK

Marvinův článek o Parconu se uvádí sám, tak jen pár slov o Jamově Zimníku. Kdys vypadl ze Základny, a spolu s božským Kalašnikovem (a Brookerem) doputoval do redakce. Podzim je tu a bude zajímavé podívat se, co se změnilo. (Jamovi vyšel péčí Altaru román Bratři, plný násilí.)
       Čtenářům dlužím pár slov k minulému dvojčíslu. Vznikalo za podmínek dočasné likvidace redakčního počítače (nedejte si přepnout zdroj z 220 na 120 V) a virovým ochořením redakce. Tak se stalo, že v něm nebylo upozornění na chystanou poradu SF klubů (a navíc vyšel stejně až v první den porady). Za toto a další chyby se čtenářům i autorům omlouváme (opět špatné datum v tiráži, možná začnem sázet něčím, co umí doplňovat datum automaticky).
       

Jak odebírat Interkom?

Ačkoli doufáme, že toto není poslední letošní IK, považujeme za užitečné, když dostanete víc času na vyřízení věcí potřebných k řádnému odběru tohoto fanzinu. (Někteří z vás letos platili ještě v srpnu, ale lepší pozdě, než nikdy). Nic se letos nemění, ani roční předplatné (60 Kč). Do redakce pošlete 12 ofrankovaných obálek velikosti Interkomu (A5) s vaší adresou. Předplatné můžete risknout mezi obálkami nebo použijte složenku. K obálkám můžete přiložit zprávu, které číslo IK jste dostali naposledy, či zda vám některé nechybí. (Pošta je stále nespolehlivější.) Rovněž uveďte, jak jste uhradili předplatné: složenkou, v dopise, osobně některému členu redakce, či na poradě SF klubů jako součást poplatku ČSSFF.
       
       Adresa:
       Zdeněk Rampas / Intercom
       Letecká 6
       161 00 Praha 6

Cena Karla Čapka 1996

Prezident a rada ČS fandomu, organizátoři Parconu a redakce Ikarie vyhlašují 15. ročník literární soutěže O cenu Karla Čapka. Délka, počet a forma soutěžních textů nejsou omezeny, jejich rozřazení do jednotlivých kategorií provede porota po uzávěrce soutěže. Všechny práce však musí splňovat tyto podmínky:
 • půjde o dosud nepublikované práce
 • budou napsány v českém nebo slovenském jazyce
 • budou napsány na stroji nebo vytištěny kvalitní počítačovou tiskárnou normovaným strojopisem, tj. 30 řádků na stránku, po 60 úhozech na řádku
 • budou zaslány v originále a třech kopiích, tedy celkem ve čtyřech exemplářích (práce nad 50 nstr. stačí třikrát).
 • soutěž je anonymní, proto k zásilce připojte zalepenou obálku obsahující tyto údaje: jméno, adresa, rodné číslo, seznam zaslaných prací a účast v dosavadních ročnících CKČ
 • uzávěrka soutěže je 28. 2. 1996
 • příspěvky posílejte do redakce Ikarie nebo na adresu Interkomu
 • Organizátoři Parconu 1996 si vyhrazují právo použít soutěžní práce ve sborníku, který vydají u příležitosti vyhlášení výsledků tohoto ročníku soutěže na Parconu /Bohemiaconu '96 v Ústí nad Labem.
         Pokud chcete organizátorům CKČ usnadnit život (a možná i výběr povídek), vložte do obálky prohlášení, že svolujete s jedním otištěním vašich prací v materiálech Parconu 96.
         

  Dracon 1995

  se blíží a s ním i tombola SF & F Workshopu. Neobejde se bez vás.
  redakce IK

  Vzkazy

         Pro Interneťáky: naše adresa (nový, běžnější způsob zápisu): RAM@APRO.CZ
  Zdeněk Rampas
  Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK