Logo Zpravodaj ČS fandomu
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index
9/2005
(223)


Vyhlášení 25. ročníku CKČ

AUTOŘI, POZOR!

Vyhlašujeme 25. ročník Ceny Karla Čapka!

Své práce v žánru sci-fi, fantasy nebo horroru s fantastickými prvky zasílejte ve čtyřech čitelných kopiích na adresu:

Martin Koutný, Křížová 31, 674 01 Třebíč

Do obálky prosím přiložte:

1) průvodku obsahující Vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní telefon a názvy všech zaslaných soutěžních prací (pokud je nedodáte v normovaném strojopise – 60 úderů na řádek, 30 řádek na stránku – vyznačte též přepočet rozsahu na normované stránky).

2) čestné prohlášení, že soutěžní práce dáváte k dispozici organisátorům soutěže pro jedno otištění bez nároku na honorář

Do soutěže nemohou být zařazeny práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!

Upozorňujeme na nové vymezení soutěžních kategorií: mikropovídka (do 5 normovaných stran) – krátká povídka (6 – 20 NS) – povídka (21 – 60 NS) – novela (61 – 300 NS). Práce delší 300 NS nebudou do soutěže zařazeny.

Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 30. listopadu 2005. Práce, doručené po tomto termínu, budou po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku.

AUTOŘI, POHOV!

red.


Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index