Logo Zpravodaj ČS fandomu
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index
9/2005
(223)


Ars Sithia

Academia Sithia se zatím orientovala především na intelektuálně zaměřené členy a sympatizanty, potažmo pak na psavce všeho druhu. Ovšem od letošního podzimu se to poněkud změní – jak již bylo anoncováno, pod její záštitou vznikl projekt nazvaný Ars Sithia (dále AS), který je jednoznačně orientován na všechny ty, kteří jsou poněkud bojovněji naladění. Jedná se o výcvikovou organizaci s jednoznačně hierarchickým (nikoli tedy více ani méně demokratickým) uspořádáním, která se zabývá výukou, školením a výcvikem té části „umění Sithů“, kterou by bylo lze s jistou nadsázkou nazvat „uměním boje“. Akce AS probíhají buď formou (většinou) víkendového výjezdu, či soustředění (zaměřených zpravidla na jednu oblast), nebo během conů (zde povětšinou v rámci linie SW).

Striktně hierarchická struktura přesně řečeno znamená, že během akcí AS panuje tvrdý dril – jinak se totiž ničemu (jako šermu, střelbě apod.) pořádně naučit nelze. Absolutně nejvyšší autoritou je tak Lord Tyranus, který je při zadávání příkazů a úkolů limitován pouze sám sebou. Jinými slovy to znamená, že vám mohou být zadávány jakékoli příkazy či po vás být požadovány jakékoli úkoly, které sám školitel dokáže. Tudíž vás nikdo nebude nikdy nutit, abyste dělal věci nemožné a nesmyslné, které opravdu nelze provést. Svrchovanému velení Lorda Tyrana podléhají další školitelé a instruktoři (rozdíl mezi nimi snadno poznáte), kteří se starají o vlastní výcvik (takže jsou něco jako jeho asistenti), nicméně pokud se Lordu Tyranovi zlíbí, oni též mohou samostatně vést některé tréninky. Na straně druhé i Lord Tyranus ve většině případů působí sám jako „trenér“.

Jak již jsme několikráte zdůrazňovali, Academia Sithia a její akce jsou plně otevřené nejen jejím členům a sympatizantům, ale veškeré široké veřejnosti. Ars Sithia v tomto tím pádem není žádnou výjimkou, spíše naopak – tréninků, školení a soustředění, které probíhají v jejím rámci, se může zúčastnit kdokoli bez ohledu na to, jaký (kladný či záporný) vztah k Sithu nebo Akademii má. Účast na akci je podmíněna pouze složením zápisného (obvykle ve výši 50 Kč) a dodržováním pravidel AS. Z peněz získaných zaplacením zápisného se hradí veškeré náklady spojené s pořádáním akce, nejčastěji občerstvení a odměny pro ty nejlepší, takže se rozhodně nemusíte bát, že by zmizely na nějaké „konto BAHAMY“. Jestliže někdo nerespektuje základní pravidla akce pořádané AS a svým chováním tak narušuje výcvik ostatních nebo dokonce celou akci, může být Lordem Tyranem (či v jeho nepřítomnosti jiným školitelem) z akce vyloučen bez nároku na vrácení uhrazeného zápisného.

Z organizačních důvodů žádáme všechny zájemce, aby se na každou akci AS přihlásili minimálně týden až 10 dní před jejím konáním. Pro všechny přihlášky funguje zvláštní mailová adresa Ars.Sithia@seznam.cz.

Všechny akce AS budou v dostatečném předstihu oznamovány na našich webových stránkách, a bude-li to z časových důvodů jen trochu možné, též v Interkomu.

Těšíme se na Vás.

za Ars Sithia lord Drussus jako první Lord Tyranus


Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index