Logo Zpravodaj ČS fandomu
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index
9/2005
(223)


Vyhlášení soutěže v parodické Star Wars fan-fiction povídce
Academia Sithia et Res Publica Sithia u vědomí toho, že ne všichni pisatelé fan-fiction na téma Hvězdných válek nadaní dostatečným smyslem pro humor jsou též zdatnými veršotepci, vyhlašuje

1. ročník soutěže
„O Palpyho kšandy“

Podmínky: Soutěže se mohou zúčastnit všechny původní dosud nepublikované a jinde nesoutěžící česky nebo slovensky psané Star Wars fan-fiction povídky. Musí se však jednat o práce, jejichž děj, zápletka nebo pointa si nějakým způsobem dělají legraci z osob, ras, planet, událostí a dalších reálií Georgem Lucasem vymyšleného světa. Nikterak nebráníme tvůrčímu rozletu autorů a nikdo a nic pro nás není tabu. Pisatelé nechť tedy laskavě, méně laskavě nebo i notně kanadsky žertují na jakékoli téma, které má spojitost s onou předalekou galaxií. Je zcela přípustné komické situace docílit i tím, že autor doprostřed libovolného času, místa nebo události Hvězdných válek vrhne jednoho či více jiných notoricky známých hrdinů žánru SFFH (Xenu, Batmana, Predátora, Draculu, kapitána Nema, posádku lodi Voyager…), nebo naopak se škodolibostí sobě vlastní nechá jednu nebo více postav hvězdné ságy potýkat se s nástrahami jakéhokoli historického období kdekoli na planetě Zemi či dokonce s naprosto jí nepochopitelnými zákonitostmi jiného fantasy světa. Hodnoceny budou především originalita, vtipnost a celková úroveň zpracování povídky.

Počet příspěvků od jednoho autora není nijak omezen, ovšem vzhledem k tomu, že pro parodii je typický žánr krátké povídky, rozsah žádného soutěžního příspěvku nesmí překročit 4 klasické wordovské stránky (49 řádků na stránku při velikosti písma 12). Upozorňujeme však autory, že snaha překročit tento limit zasláním několika příspěvků, které budou fakticky na sebe navazující části jednoho celku, bude tvrdě postihována. Každý zaslaný příspěvek musí být naprosto samostatný celek!

Zasláním příspěvku do soutěže autor souhlasí s jeho bezplatným zveřejněním na stránkách sith.mysteria.cz a též s případným bezplatným otištěním ve sborníku soutěže. Na stránkách a ve sborníku bude rovněž zveřejněno pořadí všech do soutěže zařazených prací včetně celkového průměru, který každá z nich dosáhla.

Soutěžní příspěvky zásadně přijímáme pouze v elektronické podobě ve formátu *.doc, *.rtf nebo *.pdf jako přílohu k e-mailu zaslaného na adresu. Zaslané přílohy by měly být ve vlastním zájmu autorů psané některým ze tří nejběžnějších druhů písma (Arial, Courier, Times New Roman) a pochopitelně virů prosté. Příloha, která nepůjde otevřít nebo bude po otevření kvůli exotickému fontu písma nečitelná, bude bez milosti hozena do koše.

Kdo si u nás bude chtít šplhnout, zašle nám svůj příspěvek i v html – ovšem nikoli v té příšernosti, kterou Wokna automaticky vyrobí z wordovského dokumentu. Kdo hatmatilku neumí a není ani schopen stvořit dokument ve formátu *.txt, kde aspoň příslušnými html příkazy označí počátky a konce eventuální kurzívy, tučného a podtrženého písma, udělá lépe, pošle-li nám příspěvek pouze v normálním textovém formátu, protože jinak si koleduje o mínusové body.

V soutěžních pracích nebudou před rozesláním porotcům nijak opravovány překlepy a gramatické chyby, ovšem ke stavu pravopisu bude při hodnocení také přihlíženo.

Hodnocení soutěžních prací je anonymní, žádáme tudíž všechny soutěžící, aby se přímo na svůj soutěžní příspěvek nepodepisovali! Jméno, pseudonym nebo nick, pod kterým má být práce zveřejněna, nechť uvedou v doprovodném mailu. Tam by také měli připsat eventuální kontakty na sebe a udělají nám radost, pokud přičiní i poznámku na téma, zda mají v plánu se vyhlášení výsledků zúčastnit.
Uzávěrka soutěže je 1. října 2005. Soutěžní příspěvky došlé po tomto termínu budou po dohodě s autorem zařazeny do dalšího ročníku soutěže.

Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s předáním diplomů a dalších cen třem nejlepším proběhne na Koprconu v polovině listopadu 2005.

Autoři povídek, které se umístí na prvních třech místech, obdrží kromě diplomů i drobné věcné dary a autor vítězné povídky k tomu získá též kšandy z šatníku samotného galaktického císaře. Sejde-li se méně než 6 soutěžních prací, nebo se soutěže zúčastní méně než 4 autoři, bude věcnými dary včetně uvedených kšand odměněn pouze autor vítězné povídky.

Podrobnější informace, jakož i případnou inspiraci, lze načerpat na našich výše zmíněných stránkách.


Předchozí článek Další článek Obsah čísla Index