Logo rubriky
3/1984
  (3)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1984

Interkom

Aby Interkom mohl opravdu plnit funkci metodicko-informačního bulletinu, měl by do něj svými návrhy a zkušenostmi přispívat pokud možno každý československý SF klub. KK proto ukládá všem SFK, aby do konce května zjistili mezi svými členy zájem o spolupráci s redakcí a zaslali jejich adresy (případně s údaji o specializaci či vyhraněném zajmu dotyčného) na adresu sekretáře KK.
       Máme zájem jednak o zprávy ze zajímavých akcí, především většího rozsahu, a především pak o materiály (analytické, polemické, úvahy, studie atd.) týkající se přímo činnosti klubů, její náplně a zabezpečování. Uvítáme také jakékoliv (rozuměj v přijatelném rozsahu do 4 stran A4) příspěvky o fandomu a SF jako takové (teorie, recenze atd.). Zároveň upozorňujeme vedení klubů, aby s obsahem Interkomu nezapomínali pravidelně seznamovat své členy, především ty, kteří v klubu opravdu pracují a tento bulletin by je mohl zajímat.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK