Logo rubriky
5/1985
  (14)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

compBURZA

Druhé letošní kolo comp-burzy SFK Spectra proběhne 15.6. Vyzýváme všechny účastníky, aby včas dodali opravené chyběnky, nabídky a příp. i nové knížky!
       Vzhledem k tomu, že nový adresář z brčena 1985 máji k dispozici pouze kluby, které vyslaly své zástupe na jarní poradu, a kromě toho tento již opět trochu zestaral, otiskujeme v tomto čísle orientační seznam adres všech klubů, které má KK v současné době podchycené.
       l/ Praha - sfk „Ada“
       Alexandr Hlinka, Kroková 778/96 Praha 2 12800
       2/ Praha - sfk při FEL ČVUT
       SFK při SSM FEL ČVUT Suchbátarova 2 Praha 6 16000
       3/ Praha - sfk gymn. J. Keplera
       Alan Piskač Horálecká 1982 Praha 4 14000
       4/ Praha - sfk OV SSM Praha 10
       Miroslav Nejedlý Bajkalská 18 Praha 10 10000
       5/ Praha - Klub Julese Verna
       Miroslav Nejedlý Bajkalská 18 Praha 10 10000 (jako 4/)
       6/ Praha - sfk „Solaris“
       Petr Samohejl Olbrachtova 1044 Praha 4 14600
       7/ Praha - sfk mládeže „Spectra“
       Jaroslav Olša jr. Anhaltova 41/987 Praha 6 16900
       8/ Praha - sfk TOS Hostivař
       Miroslav Nejedlý TST, k.p. TOS Hostivař U továren 31 Praha 10 10212
       9/ Praha - sfk MFF UK „Villoidus“
       sfk při FO SSM MFF UK kolej Hvězda 368/2A Praha 16208
       10/ Praha - sfk VSCHT
       Ladislav Cibulka Chemická úl., kolej Vltava Praha 4 Kunratice 14000
       11/ Praha - sfk VÚMS
       Zdeněk Rampas Národní obrany 7/544 Praha 6 Bubeneč 16000
       12/ Boskovice
       Vladimír Samšula Sv. Čecha 15 Boskovice 68001
       13/ Banské Bystrica
       Boris Porošin Orenburská 12 B. Bystrica 97400
       14/ Bechyně
       Jiří Hanáček Na Libuši 679 Bechyně 39165
       15/ Bratislava - sfk CZV SZM Slovenské televize
       Ivan Chytil Svidnická 10 Bratislava 62103
       16/ Bratislava - sfk Hydrostav
       Igor Kolek Hradská 108 Bratislava 821 00
       17/ Bratislava - sfk „IQ 2001“ Miloš Sčepka Fedákova 24 Bratislava 84102
       18/ Čelákovice
       Tomáš Jirkovský Fučíkovy domy 1486 Čelákovice 25088
       19/ Česká Lípa
       Jiří Matys Újezd 2222 Č. Lípa 47001
       20/ Č. Budějovice - sfk FV SSM PF
       Karel Dvořák VŠZ Kolej K1 Sinkuleho ul. Č. Budějovice 37005
       21/ Heřmanův Městec
       Iva Vltavská Jiráskova 626 H. Městec 53803
       22/ Hradec Králové - sfk „Pozemšťan“
       Alexandr Salák Dukelská 634 H. Králové 50002
       23/ Košice - sfk „451 F“
       Milan Haliena Mikoviniho 36 Košice 04011
       24/ Kroměříž - sfk „STIMM“ Libor Štěpánek Máchova 2473 Kroměříž 76701
       25/ Liberec - sfk „Trifid“ Pavel Smrž Jablonecká 23/A Liberec 46001
       26/ Olomouc - sfk při DK ZK ROH Sigma Olomouc
       Pavel Konečný V. Sazeče 10 Olomouc
       27/ Opava
       Hana Pěchulová Hradecká 33 Opava
       28/ Ostrava - kpfl Ostrava Lubomír Klimek Šeříkové 36 Ostrava 77100
       29/ Otrokovice
       Dáša Nežádalová Střed 1336 Otrokovice 76502
       30/ Pardubice - sfk „Salamadr“ Pavel Blecha Studentské 199 Pardubice 53009
       31/ Plzeň - sfk „Andromeda“ Michal Kos Bolerecká 32 Plzeň 30166
       32/ Poprad - sfk „Priestor“
       Valer Ondrušek Gottwaldovo nábr. 4 Poprad 05801
       33/ Slaný - sfk
       prof. Vladislav Peška Dvořákova 1602 Slaný 27401
       34/ Spišská N. Ves - sfk „Castor“ Miroslav Butora Březová 2/12 Spiš.N.V. 05201
       35/ Šumperk
       Petr Konupčík ODPM Šumperk Vyhlídka 1 Šumperk 78701
       36/ Teplice
       Jindra Strádalová Duchcovská 144/44 Teplice 41503
       37/ Třebíč - sfk „Třesk“
       dr. Karel Tomek Přibyslavice l96 p. Okříšky 67521
       38/ Žiar n/Hronom - sfk Jan Fabián Tajovského 32/40 Žiar nad Hronom 96501
       39/ Brno - sfk „167 AF“ RNDr. Eduard Fuks Sabinova 4 Brno 61600
       40/ Brno - sfk „NYX“ Jan Mikuláštík Dimitrovova 23 Brno 60200
       41/ Brno - sfk „Odysseus“ Vladimír Holík Pellicova 5 Brno 60200
       42/ Brno - sfk při VAAZ Růžena Sypěnová Klub VAAZ Šumavská 4 Brno 62300
       // k 20.5.1985 tedy 42 kluby, Rokycany, KZG a Adast za sfk počítány nejsou. Brněnské kluby se ocitly na konci seznamu nedopatřením.//
       došlo po uzávěrce:
       43/ Žilina - sfk při CŠV SZM VŠDS
       Josef Drobný ŠD VŠDS Hliny V. blok X.-11/B Žilina 01064
       V příštím čísle otiskneme seznam v současné době u nás existujících fanzinů a zároveň slíbenou tabulku aktivity klubů podle stupně jejich spolupráce s ostatními a kk, která může sloužit jako orientační pomůcka - při zasílání přebytečných fanzinů.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK