Logo rubriky
9/1985
  Cony (další) (18)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

PARCON 86?!

Velmi odlišné byly ohlasy na letošní PARCON, které si fan mohl přečíst v řadě časopisů (Interkom, Slan, Světelné roky, Pollux, Trifid aj.). Vyplývá to z toho, že z letošního PARCONu odjížděla většina účastníků s více či méně rozpačitými dojný. Řada zajímavých pořadů byla v letošním roce až příliš doprovázena organizačními a technickými nedostatky. Debatovat nad tím, co všechno se letos na PARCONu nepovedlo, má však cenu jedině tehdy, jestliže se z chyb a nedostatků poučíme. Jaký tedy bude ten PARCON '86? Nebo spíše - Jaký bychom jej chtěli mít? První zásadní věcí je vyřešení otázky pořadatele. Donedávna o něm nebylo pochyb: sfk Pardubice. Ale letošní průběh PARCONu nás nutně vede k úvaze, zda je v současné době v silách tohoto klubu uspořádat jej na úrovni, která mu nutně, jako vrcholné celostátní akci, náleží. Samozřejmě, že pokud se bude PARCON konat v Pardubicích, není nožné pořádat jej bez místního sfk. Ale je možné mu v mnohém pomoci. Zde by se měla v mnohem větší míře angažovat Koordinační komise. Chceme-li prosadit náš „model“ programu, musíme mít rozhodující slovo v organizačním (či přípravném) výboru. A ne spokojit se pouze s nějakým, nožná nespolehlivým, prostředníkem. Druhou zásadní otázkou je: Komu vlastně Parcon slouží? Na toto téma se již poměrně dlouho diskutovalo letos v „Teplicích“. Rozdílnost názorů však byla značná, a tak se zatím k žádnému závěru nedošlo. Vyřešení této otázky asi nebude možné bez vytvoření celostátní koncepce zaměření významných akcí pořádaných sfk (PARCON, Minicon, porady sfk, Kounov atd.). Dle mého názoru by se PARCON měl stát reprezentativním setkáním Členů sfk. Vedle toho by však měl být dán větší prostor vlastní literární soutěži. Z tohoto návrhu jasně vyplývá, že ostatní veřejnost by měla mít své místo na jiných akcích (Tatracon, Minicon, ....) Třetí otázkou je vlastní program. Ten pochopitelně úzce souvisí a řešením otázky předchozí. Přesto i ke stávající koncepci programu mám několik připomínek. Na jedné straně se program natahuje dlouho do noci, v případě videa dokonce nonstop, na druhé straně vznikají za bílého dne hluchá místa (okolo oběda, večeře). Nebylo by tedy lepší noční část programu omezit ve prospěch bohatšího denního? Domnívám se, že únava účastníků, i pořadatelů po 2. hodině noční veškeré akce konané v této době dost znehodnocuje. Obohatit by se měla hlavně nedělní část programu, kdy vyjma dražby se nekoná prakticky již nic. To se mi zdá poněkud málo. Ne všichni, a řekl bych, že méně než polovina účastníků, přijíždí na PARCON s úmyslem prodat či koupit ne jakou knihu. Poslední otázkou, o které je vhodné diskutovat, je místo konání PARCONu. Domnívám se, že pokud sfk Pardubice nedá včas a dostatečné záruky o zkvalitnění přípravy a průběhu této význame akce, je na místě uvažovat o tom, zda by PARCON v nějakém jiném městě neproběhl lépe.
-Ladislav Peška
sfk Slaný-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK