Logo rubriky
10/1985
  Cony (další) (19)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

Resumé

Každý klub vědecké fantastiky v ČSSR má svoje vlastní specifikum, vyplývající z teritoriálních a organizačních zákonitostí. Status každého sfk musí vycházet z těchto specifik.
       Cíl (či program) klubu by měl být orientován na:
       1) propagaci vědecké fantastiky
       a) přípravou programů pro širokou veřejnost s přihlédnutím na práci s mládeží
       b) přípravu programů pro jiné kluby (kufříkové porady)
       2) sociální komunikaci členů:
       a) rozšiřování členské základny klubu, podchycení profesí jednotlivých členů pro využití v práci klubu, vytváření sekcí podle zájmů a technických možností klubů
       b) rozšiřování čtenářské a odborné znalosti členů klubu
       c) aktivizaci celé členské základny při přípravě klubových pořadů
       3) metodickou pomoc při seberealizaci členů klubu:
       a) pomoc začínajícím literátům
       b) výtvarníkům
       Organizace práce musí být vždy orientována dvěma směry: směrem k vlastní členské základně a nejbližšímu okolí a zároveň i směrem k ostatním klubům v ČSSR. Formy a metody práce jednotlivých klubů je nutné zveřejňovat prostřednictvím kk, Interkomu i vlastního fanzinu, pakliže jej sfk vydává. To přispěje nejen k zpestření práce ostatních klubů, ale upevní to i vztahy v rámci celého fandomu.
       za přípravný výbor TATRACOHU 85 Albín Medúz, sfk Castor, Spišská N.V.
       PS: k úvaze o definicích: Vycházeje z definice spisovatele sf, která vyplynula z diskuse na Tatraconu je možné dále vyvozovat např. definici čtenáře tohoto žánru: „Čtenář sf hledá v literatuře především umění a snaží se vniknout do vědeckých problémů, nastolených v díle. Po odhalení drobných vědeckých omylů autora má tendenci řešení těchto problémů věnovat svoje schopnosti, ať již na poli vědy či literatury.“ 1 „Vědecká fantastika je hnutí v umění, hluboce ovlivněné vědeckotechnickou revolucí, které vychovává své percipienty jak v oblasti umělecké, tak vědecké, povzbuzuje je k přetváření současnosti ve jménu vědy a umění budoucnosti.“ Anebo jestli chcete, tak trochu takový Sokratovský závěr: „Jestliže v období antiky byla souhrnem všech věd a umění filosofie, je v současné době filosofií 20. století science-fiction.“
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK