Logo rubriky
10/1985
  Cony (další) (19)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

TATRACON '85

Spišská Nová Ves 30.8.-1.9.1985, pořadatel sfk Castor
       účast: 54 /6 žen, 48 mužů/ z 20ti klubů, průměrný věk účastníků 26,4

Pátek 30.8.1985

       do 19.00 Prezentace a ubytování
       19.00 první společné jídlo
       20.00 slavnostní přivítání a představování
       21.15 vědecká fantastika a její poslání ve vědě a společnosti - přednáška + disk.
       22.15 ediční plány příštích tří let
       23.00 diapozitivy Slovenského r.

Sobota 31.8.1985

       08.00 druhé společné jídlo
       09.00 vycházka do Slov. ráje
       14.00 třetí společné jídlo
       15.05 vyhlášeni výsledků soutěže o nejlepší mikro-povídku
       15.20 Kviz o sci-fi knihách
       15.40 Gravitace jako problém budoucích mezihvězdných letů - přednáška + diskuse
       16.30 vyhlášení výsledků kvizu
       17.15 dražba knih
       18.00 burza knih
       19.00 čtvrté společné jídlo
       19.50 amatérské filmy z významných akcí fandomu
       20.15 video Flash Gordon
       22.15 video Terminátor

Neděle: 1.9.1985

       00.15 Quo Vadis Sci-fi Hornine? polemika o budoucnosti sf hnutí u nás
       08.00 poslední společné jídlo
       09.00 první odjezdy domů

Slovo úvodem

       Nechť mi obyvatelé Spišské Nové Vsi prominou, ale vzhled jejich městečka ve mně nevybudil veličiny estetického cítění do kladných hodnot. Avšak v okamžiku, kdy jsem zazřel na chodníku první půlmetrovou bílou šlápotu s nápisem „sfk“, začal jsem tušit, že se zde Něco děje, že nesmím soudit podle prvního pohledu. A přestože tomu ulice ani chodba domu č. 42 nenasvědčuje, ocitne se člověk vstupem do D-Klubu v úplně jiném světě.
       Víceúčelová místnost s dokonalými, v nadživotní velikosti vyvedenými portréty na stěnách; řada prezentačních stolků, za nimiž sedí usměvaví lidé; televizní obrazovka s diapozitivy s dnes již historickými záběry nedávných sci-fi akcí; výstavka ...55xUFO; ukázky vynikající amatérské kreslířské tvorby s tolik žádanými náměty žánru fantasy; příspěvky prvních tří oceněných autorů ze soutěže „O Ufíkův talíř“, kategorie ilustrace libovolné sci-fi povídky; nevtíravá a navíc tématicky vhodná hudba, perfektně reprodukovaná! uprostřed malého sálu improvizovaný nízký stůl, velikosti asi tří hracích ploch pro stolní tenis, s nepřeberným množstvím amatérských fanzinů z naší republiky, fanzinů ze zahraničí, knih a filmových časopisů; a mnoho, mnoho jiného. Navíc známé obličeje, klidná a přátelská atmosféra, z tváří organizátorů vyzařoval pocit dobře odvedené práce.
       Co se týče materiálního zabezpečení, nejednalo se o domýšlivost či pýchu předcházející pád. Registrace, „tašková“ odpovědi na zaplacení účastnického poplatku, ubytování, stravování - to vše klaplo bezchybně, byla vidět promyšlenost a nápaditost /považte, s jakou maličkostí si tito dobří lidé dali práci: na limonádách, pro účastníky conu zdarma obdržitelných, byla nálepka se znakem Tatraconu 85 a nápisem „Tatracon - Cola“; lahve se staly objekty fotografování i součástí sběratelských sbírek/.
       Ale člověk je tvor od přírody nespokojený. A tak ve chvílích, kdy si vše prohledl a zajímavé věci pročetl, začal se shánět po dalších bodech programu. V dosud útulné místnosti začala vznikat atmosféra přímořského hotelu ve filmu „Stav věcí“. Mnoho z nás přijelo brzo dopoledne, se zvyšující se číslicí, označující celé hodiny, se nám s kvadrátem prodlužovala i chvíle, až byla dostatečně dlouhá. Organizátoři zareagovali operativně: urychlili přesun do prostoru ubytování /středisko na Ringově/ a konání dalších akcí a programových bodů /tamtéž/ o dvě hodiny. Tím se však čekání z místnosti přesunulo na Čerstvý vzduch, chvíle se nijak nezkracovala. Ale nebuďme pouze škarohlídi: celé mělo tu výhodu, že ničím nerozptylováni, měli jsme dost času jeden pro druhého, což se nám při obvyklém stylu jednání na klubových schůzkách poměrně dost nedaří.
       Večeří v 19.00 potom všechno začalo.
       O jednotlivých bodech programu se dočtete dále, avšak několika-slovné zhodnocení -conu před vás předestíráme již nyní.
       Byl to víkend, jakých určitě neprožijete v roce celých 52. Do prostředí, v jakém probíhal, se těžko většina z nás dostane více jak dvakrát či třikrát do roka. Noví lidé, nové kontakty, staří známí a upevnění vztahů s nimi. Zajímavé názory i zkušenosti, hodné následování. Zkrátka a dobře: SFK Castor stoprocentně obstál při organizaci prvního setkání fanů na Slovensku, jejich neoficiální pozvání na Tatracon-y příští, mnozí nadšeně akceptovali.
       Jen více takových -CONŮ!!

Slavnostní zahájení

       Slova se ujal Albín Medúz. Tehdy jsme jeho schopnosti mohli jen tušit; v sobotu pozdě večer tušení vystřídala jistota. Považuji proto za vhodné věnovat Albínovi na tomto místě několik slov.
       Uváděl do praxe zatím jen v teoretické rovině připravený program. Jeho úvody před jednotlivými body programu byly vtipné, věcné, zasvěcené a pohotové, vstupy do diskusí podněcovaly a zároveň usměrňovaly, Albínovu tvář neustále zdobil vlídný úsměv, při dotazech a přáních jsme se setkávali s nesmírnou ochotou. Sfk-u Castor můžeme jen blahopřát, že mají tak skvělého „tajemníka pro styk s veřejností“, což je v současnosti nejpotřebnější a nejzaměstnanější člen předsednictva jakéhokoliv klubu.
       Albín Medúz připomněl, že Tatracon 85 je vůbec prvním masovým setkáním příznivců sci-fi na Slovensku. Akce významná, výjimečná.
       ... abyste ji mohli co nejhodnotněji prožít, měli byste se zde navzájem poznat. Vzhledem k vysokému počtu jednotlivců prosím zástupce zúčastněných klubů, aby vystoupili, jménem svých spolučlenů představili mateřský klub a stručně charakterizovali činnost a zaměření klubové práce ...
       Zástupců se přihlásilo dvacet. Předkládáme vám pro zajímavost jejich výčet. Třeba najde i praktické uplatnění.
       SFK Castor/Spišská N.Ves/, sfk Hydrostav, IQ 2001, CZV SZM Slov.TV/Bratislava/, sfk Spektrum /Žilina/, sfk Atrass /Žiar n/H/, sfk 451 F /Košice/, sfk Banské Bystrica, sfk Olomouc, KPFT Ostrava, sfk Třesk /Třebíč/, sfk Šumperk, sfk STIKM /Kroměříž/, sfk C.Budějovice, sfk Laser Čelákovice, sfk TOS, sfk Praha 10, sfk VÚMS, sfk Villoidus, sfk Spectra /Praha/

Knižní dražba a burza

       Průvodním jevem nebo lépe: tradičním a neodmyslitelným programovým bodem -conů s větším počtem účastníků /řádově desítky a více/ se staly knižní burza a dražba, pro některé fany takřka životně nezbytné akce. Čísla, která zde budou za chvíli uvedena se značné liší od těch parconovských, což je způsobeno menším počtem účastníků, šíří nabídky a určitě i jakousi domácí pohodou - nechutí s někým se hádat, prát, soutěžit.
       Vydraženo bylo celkem 50 knih, celá pětina tohoto počtu pak byla jako nevydražené vrácena majitelům původním. Největší částka - 100,- - byla zaplacena za knihu R. Merleho Malevil“. Ostatní ceny dosahovaly výše maximálně 60% uvedené částky.
       Do burzy se dostalo asi 200 knih /přesný počet se nám do uzávěrky nepodařilo zjistit/, které byly spořádanou obcí scifistickou rozebrány asi na 90%.

Poslání SF

       Páteční večer pokračoval podle plánu přednáškou Mariana Lutera, člena Zvazu slovenských astronomov. Navzdory poměrně pokročilé době se přednáška stala díky zajímavosti tématu podnětem k bouřlivé a podnětné diskusi. Pokusím se zachytit alespoň útržky některých myšlenek, které byly vyřčeny. /Bohužel nemohu předložit přesný záznam celé zajímavá besedy, ani vylíčit příjemnou atmosféru, kterou dokázali vybudit aktivní účastníci./
       „Na vědeckou fantastiku má každý autor jiný názor, chceme-li najít její skutečné místo, skutečný vztah k vědě, museli bychom začít někde na počátku vědy, tj. tak někde u Aristotela či společenstva hadačů přírodních tajemství. A zde stojí otázka: SF vznikla z vědy či naopak věda se vyvíjela podnícena fantazií? Myslím, že obojí šlo vedle sebe vývojem a vzájemně se podporovalo. Chceme-li znát dějiny SF, musíme studovat dějiny vědy a naopak SF pomáhala kupředu vývoji vědy. Podobnou definici vyslovil Roman Podolnyj v knize Sila, ktorá drží svet: „Vědecká fantastika je hybnou pákou vědy“.
       Následovalo mnoho příkladů, jak SF pomáhá vědě. „Fyzikální názor na svět je dogma, nemáme moc možností, kam utéci, jen SF umožní autorovi vysvětlit jeho sny a hypotézy, které mu jinak lidé prostě nevezmou. V tomto stylu jsou třeba Verneovky. Dobrý autor SF ovšem musí obsáhnout svůj vědecký problém dost do hloubky.“
       „Vědec si těžko představí objev bez jisté fantazie. První částí objevu je tedy dohad, pak vzniká vědecká hypotéza - a pak by měl následovat důkaz. V dějinách často vidíme, kde se vědci museli uchýlit k literární formě svých vědeckých závěrů - např. Galileo ve své knize Dialog. Z toho všeho plyne, že SF má v životě vědy a společnosti nezastupitelné místo. Despektivní názory na SF jsou názory lidí, neznalých věci.“
       Vybráno z následující diskuse:
       Vláda Veverka: „Já bych zkusil definovat VTR: v dobách před ní lidé vynalézali spíš náhodou. Ve VTR se to děje zákonitě, přijde člověk a řekne, co potřebuje vynalézt. Nezabývají se tím, co by bylo možné, ale co by bylo potřeba. A to žene pokrok dopředu. My se přes SF vracíme ke starověkým myslitelům, prožíváme návrat od specializace k „panvědě“, tvůrce imaginárního SF světa touží ten svět tvořit jako celek, nemůže část vývoje opomenout, ani pominout vazby mezi vědami.“
       Z pléna: „Ale zase to není tak, že fantasta cosi napíše a vědci se seběhnou, co že by to zase vynalezli. Spíš než co jiného v nás SF vyvolá entuziasmus, který v nás zase následně vyvolá touhu něco objevit.“
       Pagi: „Chceme od SF to, co nám nedá věda. Jenže SF je i umění, tak je v ní dovolen i nesmysl. SF je konglomerát dvou složek, nemůžete odebrat jednu složku, aniž by druhá utrpěla.“
       A dále beseda pokračovala se stejným zaujetím na téma profanace SF vlivem módní vlny; hovořilo se o tom, čím SF je či není a Čím je pro nás.

O emblém Castora

       K znovuzískání slavnostní atmosféry po dopoledním pochodu Slovenským rájem přispělo odpoledni vyhlášení výsledků soutěže O emblém Castora, což já soutěž o SF povídku. Ke cti organizátorů je třeba připočíst i fakt, že kromě vtipných cen pro vítěze zajistili aktuálnost akce pro neinformované tím, že současně a vyhlášením distribuovali speciální číslo Poluxe, věnované převážně právě vítězným povídkám i jiným Tatraconským aktualitám. Taková pohotovost je skutečně až překvapující!

Kvíz

       Soutěže a kvizy mají na setkáních scifistů už své pevné místo, je však čím dál obtížnější vnést do tohoto zpestření programu něco nového. A právě Castorakům se toto povedlo na výbornou. Promítané diapozitivy měly asociačními řetězci vybudit v mozcích soutěžících název některé u nás vyšlé SF knihy. A tak bylo možné Identifikovat např. Člověka na konci /fronty/, Krásku z Marsu, Hadie srdce a l0 x sci-fi /skutečny oříšek/. Z 11 hádanek správně Identifikovalo po čtyřech názvech pět vítězných kolektivů. Výsledek se možné nezdá být povzbudivý, ale když připočtete k malým rozměrům promítacího plátna ještě světelné podmínky slunného odpoledne, pochopíte, proč pro nás zůstalo mnohé skryto. Ale - prima nápad je na světě. A tak jsme mohli v duchu připsat organizátorům další plus.

Gravitace

       Další hezky přednesené úvaha Mariana Lutera, tentokrát na téma gravitace, obohatila odpolední sobotní program. Autor naznačil nejjednodušší fyzikální základy jevu a historii jeho zkoumání, problémy existence a využití antigravitace či gravitačních letů. Poté se opět rozproudila bouřlivá diskuse, v níž přispěl hlavním dílem Vláda Veverka svou svěží teorií zeslabení gravitační konstanty, promyšlené s neotřesitelnou laickou logikou bez trhliny. Když připočteme vysloveně zaujatou „pracovní“ atmosféru v nekuřácké, teplé a dobře větrané místnosti, vyjde nám zážitek, hodný příjemné vzpomínky.

Zárodek filmotéky

       Ke zpestření večerního programu přispěly i amatérské filmy Petra Samohejla. Jakési první pokusy o filmovou kroniku sci-fi hnutí u nás. Ve třech filmových ukázkách jsme viděli střípky dění z Miniconu '84, Silvestra v Jaltě, z Parconu, z pražských Teplic... Všichni dobře známe spousty diapozitivů či fotek z těchto conů, ale živý pohyb, „akce“, to je přeci jen něco jiného. A určitě by stélo za to v této práci pokračovat a co možné ji pořádně technicky zlepšit.
       Ve spojitosti s tímto mě napadlo srovnání různých druhů kronik - kromě citované nově vznikající filmotéky také již existující kroniky diapozitivní, a důvěryhodně baculatá kniha pečlivě vedené kroniky SFK Castor, které byla na Tatraconu k vidění, připravená na poznamenání návštěvnických dojmů. /My jsme k pochvale organizátorům připsali slib, že o Tatraconu napíšeme reportáž - a slib na těchto stránkách plníme!/
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK