Logo   10/1985 
  (19) 
Předchozí číslo Další článek Další číslo Obsah ročníku Index Archiv IK   
 Infofanzin Čs. fandomu
       metodicko-informační materiál pro vnitřní potřebu sfk Spectra ODPM Praha 8 neprodejné
Vážení přátelé, jak jsme Vás již v minulém čísle stručně informovali, technické obtíže se v poslední době podepsaly na našem bulletinu víc než je obvyklé. V jejich důsledku jsme museli zastavit vydávání Světelných roků /jejich materiály, včas připravené a dodané, najdete v dalších číslech Interkomu psané v obvyklém jednosloupcovém uspořádání/. Zároveň jsme podnikli vše pro dohnání časového skluzu, vyplývajícího z obtíží v reprodukčním úseku naší práce. Proto se omlouváme za zveřejnění případných materiálů, jejichž aktuálnost již nebude zrovna nežhavější či které jsou již vývojem překonány: jde nám ale mimo jiné i o jakousi kroniku sf hnutí a z již připravených čísel jsme se proto rozhodli vyřadit pouze informace zcela zbytečné, jako organizační pokyny ke semináři ve Slaném atd.
OBSAH tohoto čísla
První slovenský (-V. Veverka sfk Spectra, Praha -)
TATRACON '85
 • Slovo úvodem

 • Slavnostní zahájení

 • Knižní dražba a burza

 • Poslání SF

 • O emblém Castora

 • Kvíz

 • Gravitace

 • Zárodek filmotéky

 • Resumé
  Soutěže
  KF
  Beseda v Bratislavě (-ik- Igor Kolek )
  Víte co je to Aurora? (-Petr Samohejl)
  Aktuality
  Dobře utajená AKCE (-Ladislav Cibulka)
  Ze světa
  Status
  Klíč.
  Nashledanou
  O INTERKOMU

  Současná redakce
  Šéfredaktor: Zdeněk Rampas, MCL
  Redakční kruh: Jan Vaněk, jr., Jan Macháček, Richard Klíčník
  Vychází nepravidelně. Takřka každý měsíc.
  Všechny články a recenze © Interkom
  Vyžádané rukopisy vracíme.
  Informace o předplatném „papírové“ verze Interkomu na adrese redakce. Interkom je v prodeji ve specializovaných SF knihkupectvích a můžete jej dostávat i poštou.
  Adresa redakce:
  INTERKOM, Letecká 6, 161 00 Praha 6
  Současný telefon do redakce je 233 312 003
  V pracovní době volejte 224 239 645. Nedejte se odradit tím, že se ozve technická podpora produktů firmy Corel.
  e-mail: ram@apro.cz
  Další informace
  Další Interkom