Logo rubriky
11/1985
  Cony (další) (20)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1985

REPORTÁŽ : ÚKDŽ

Je krátce po 19.00 v Šumperku. Díky prozřetelnosti jsem právě otevřel jízdní řád a zjistil, že jediný způsob, jak dorazit do Prahy před 10.00 příštího dne je být během třiceti minut na nádraží - vlak totiž odjíždí v půl osmé.
       Během deseti minut stačíme s Jardou Olšou sbalit své věci (ještě že tu nejsem s Ajdarem!), navečeřet se, rozloučit se a díky fanovské solidaritě se nechat odvézt autem na nádraží. Akorát.... Proč ten spěch? Protože ráno v půl osmé máme zahájit odvoz exponátů sf výstavy do ÚKDŽ a v devět výstavu otevřít. Upřímně řečeno - můžeme si za to sami. Nikdo z nás v září netušil, co si na sebe šijeme, když jsme oznámili ochotu ujmout se organizace celé akce. Tehdy si totiž nikdo nevšiml, že ÚKDŽ spadá na stejný termín jako Šumperk a pouhý týden před Miniconem! Nakonec jsme to vyřešili tak, že Jarda strávil u mne dvě noci přípravou, část našeho klubu měla na akci vyhlášenou pohotovost a telefony pořád vyzváněly, a já jsem si vzal týden dovoleně.
       S nabídkou výstavy sf klubů na expozici Klubu sběratelů kuriozit v Ústředním domě železničářů přišel myslím J. Šmákal. KK nadšeně souhlasila, aniž by se zabývala tím, kdo to zajistí. A termíny byly šibeniční. Oznámili jsme, že jsme ochotni převzít za akci zodpovědnost, ale jen tehdy, když nám bude oficiálně svěřena, tj. včetně pravomoci rozhodovat o tom co a jak tam bude, abychom předešli zdlouhavým debatám „co a jak“ by se „mělo“ udělat, po nichž se zjistí, že diskutující sice za svými názory stojí, ale to je tak všechno, co pro akci mohou udělat. Co se týče „černé“ práce, jsme bohužel v Praze zutím jediný klub, který ji je ochoten dělat i mimo rámec svých vlastních potřeb. Za pět minut dvanáct nám Zdenek Rampas sděluje, že tedy ano.
       I přes výzvy ostatním klubům byla spolupráce dalších sfk minimální a pomoc nám prakticky poskytl pouze sfk TM (skla a část expozice kreslených seriálů) a Petr Baubín z Andromedy, který svlékl v Šumperku vlastní klubové tričko za účelem obohacení expozice. KK zpětně zabezpečila i fondu MTZ panely a rámy na exponáty, a jak se nyní ukázalo, materiál takto získaný se bude v budoucnosti ještě často hodit.
       Takže s vidinou toho, že část výstavy se bude ještě hned po skončení v ÚKDŽ muset převést na VŠCHT, kde obohatí program Miniconu, jsme se pustili do díla. Ve finálním stadiu to znamenalo mimo jiné: instalovat cca 50 panelů kreslených seriálů, očíslovat je propisotem a napsat texty/ dovézt z VŠCHT skla/ vyrobit rámy na exponáty, které budou skly překryty/ zhotovit popisky a čísla k 50 vybraným knižním titulům/ zhotovit popisky a čísla k zahraničním i čs. fanzinům a ukázkám znaků, legitimací atd./ připravit průvodní slovo k celé expozici a napsat je na panely dostatečně velkými písmeny / předem obhlídnout „terén“ a připravit plán rozmístění expozic / zajistit hlídání a informační službu/ zajistit diaprojektor a magnetofon/ vzhledem k jiným akcím o den dříve instalovat výstavu v rozmezí jedné jediné hodiny!
       To poslední jsme jediné nezvládli - otevřeli jsme až kolem deváté, poté, co jsme ještě na chodbách instalovali několik sf plakátů se šípkami. Nám přidělené místnosti ležely zcela odlehle, takřka skryté, od hlavní expozice...
       Co jsme vystavovali: ukázky sběratelské činnosti fandomu. Jmenovitě tedy soubor 55 x UFO, zapůjčený a připravený sfk Castor, padesát nejzajímavějších čs. předválečných knih (většinou s ilustracemi či obálkami), ukázky všech čs. fanzinů, ukázky zahraničních fanzinů, kolekci legitimací, znaků a odznaků sfk tuzemské i zahraniční provenience, expozici čs. sf kreslených seriálů v dětském a mládežnickém tisku v letech po II. sv. válce a ukázky zahraničních sf comicsů, ukázky zahraničních paperbacků. V druhé místnosti pak nonstop přehrávky z archívu sf hudby a přehlídka cca 600 sf diapozitivů. Navíc jsme příchozím vnucovali pozvánky na nedělní Minicon.
       Je zajímavé, že naše expozice byla nakonec rozsáhlejší než oficiální výstava Klubu sběratelů kuriozit, i když nikoli tak profesionálně připravená. A ač jsme byli zcela stranou, mimo tok návštěvníků, můžeme se pochlubit, že 2/3 těch, kteří shlédli hlavní expozici, zavítaly i k nám. Naši kolekci vidělo v průběhu dne (9.00 - 16.00) cca 200 lidí. Je zajímavé, že u diapozitivů ve druhé místnosti (rozkaz zněl promítal a hrát, i kdyby tam nikdo nebyl) sice dovnitř vešlo lidí málo, zato u otevřených dveří vždy postávalo 5-6 diváků. V optimálním případě jich bylo uvnitř 8 a u dveří kolem 7. V každém případě však při porovnání s dalšími specializovanými výstavami některých sběratelských oborů (heraldika a další) ve vedlejších místnostech působila naše expozice velmi zalidněným dojmem. Lidé se ptali, diskutovali, opravdu se zájmem pročítali texty doprovázející exponáty. Ze strany pořadatelů byla naše expozice přijata jako malý zázrak.
       Kromě veřejného dopadu měla celá akce ještě jeden aspekt - klubový. Chtěl bych poděkovat všem členům sfk Spectra, kteří pomohli s její přípravou. A nejen to - lidé, kteří měli pomoci ráno s instalací expozice, zůstali až do odpoledních hodin a pomohli ji i likvidovat. Totéž ti, kteří moli přijít hlídat jen na dopoledne. Občerstvení obětaví zajistila manželka Petra Hamšíka, která již od Parconu 85 kandiduje na dalšího čestného člena našeho sfk. Celá atmosféra kolem, ochota, s níž se naši členové zapojili do značně nezáživné ale nutné práce na dodělání expozice těsně před otevřením, překonávání obtíží kolem přepravy materiálu (co dělat, když zjistíte, že rámy na exponáty se nevejdou do auta, ačkoli se tam podle propočtů vejít měly?), to vše ve mně zanechalo opravdu hluboký dojem a způsobilo, že ač jsem byl již třetí den takřka bez přestání na nohou (spánek musel jít stranou), vydržel jsem to až do konce. Stálo to totiž za to.
-Vláďa Veverka
sfk Spectra, Praha -
       SF INTERKOM - metodicko-informační materiál Klubu mladých přátel vědeckofantastické literatury „Spectra“ při ODPM Praha 8. Vychází nepravidelně, náklad 50 registrovaných výtisků. Pouze pro potřebu klubu, neprodejné, neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. Za obsah odpovídá a číslo sestavil PhDr. V.Veverka
       30.listopadu 1985
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK