Logo rubriky
1/1986
  Fanziny a časopisy (další) (22)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1986

Diskusní fórum ještě k FANZINŮM

Trvalo to sice dost dlouho, ale přeci jen jsem se dočkal - do minulého čísla Interkomu jsem mohl konečně zařadit příspěvek L. Pešky k mému článku o problematice fanzinů, o němž ochotně mohu prohlásit, že „takhle nějak si představuji opravdu konstruktivní diskusi“. Nemohu totiž než uznat, že L. Peška opravdu postihl tři významné faktory, které ovlivňuji vznik, tvorbu a úroveň fanzinů, kterými jsem se ve svém příspěvku „Fanzin sem, fanzin tam“ nezabýval a které by neměly chybět v žádném pokusu o souborný pohled na tuto problematiku. A vůbec nepotřeboval cítit se mým článkem dotčen a osočit mě popřípadě ze snahy „zlikvidovat“ Slan a další fanziny jen proto, že mají náklad kolem dvaceti kusů a ne víc. Co do hodnocení (nemá smysl snažit se, aby každý klub vydával vlastní fanzin) se shodujeme, a v podstatě bychom snad v přímé diskusi došli oba i k odpovídajícím, z tohoto hodnocení vyplývajícím závěrům:
       - spojovat prostředky těch sfk, které mají nevyužité „tvůrčí kapacity“, a těch, které naopak disponují „technickými možnostmi“ a netroufají si na to
       - nové kluby zapojovat raději do spolupráce s redakcemi již vycházejících fanzinů, aby pro případ, že se budou chtít později „osamostatnit“, získali zkušenosti, a v každém případě pomohli zabezpečit bohatší obsah i technickou kvalitu (v poslední době rostou i nároky na grafickou úpravu) již vydávaného titulu,
       - u klubů vydávajících fanzin-občasník s malým nákladem i rozsahem se zaměřit spíže na samotnou kvalitu obsahu a vydávat raději jednou ročně pestrý, rozsáhlejší almanach ve větším počtu výtisků,
       - i u klubů s vlastním fanzinem se snažit, aby jejich členové přispívali zajímavými a aktuálními materiály do několika vytypovaných fanzinů (např. SF Villoidus, Pollux, Bonsai, Argus, AF 167, Aldebaran), které mají náklad kolem 100 a více výtisků (dostanou se tedy k největšímu počtu odběratelů) a z nichž by pak vznikla jakási pravidelnější síť případně i námětově diferencovaných sci-fi periodik klubového charakteru,
       - zaměření Interkomu upravit směrem k jeho původní podobě, tj. maximálně aktualizovat obsah (v lednu byl konečně dohnán časový skluz z podzimu) a pozornost věnovat především zprávám o činnosti fandomu jako takového a jeho organizačním stránkám. Reportáže zestručnit, polemiky pro příště přesunout do jiných fanzinů, rozsah snížit na 4 strany A5, čímž se sníží zatížení při rozmnožování.
       Co se jednotlivých navržených bodů týče, Jejich realizace je samozřejmě závislá na zájmu zainteresovaných stran, tj. u samotných sfk a redakcí fanzinů. Poslední opatření, týkající se Interkomu, jsou právě ve stadiu realizace s termínem do začátku 3. ročníku (duben 1986).
- V.Veverka, KPVK Spectra, Praha -
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK