Logo rubriky
6/1986
  Fandom (další) (27)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1986

Rytíři kulatého stolu

       Již dlouho byla v Brně potřeba nějaké místní koordinace, která by řídila činnost a umožňovala informovanost mezi brněnskými a jihomoravskými kluby. Každopádně nejde o žádnou vzpouru, ale pouze o vyplnění mezery v činnosti KK Hlavním cílem bylo spojení sil k uskutečnění velkých projektů /DRAGON/.
       Nejprve tedy vznikl projekt Jihomoravské koordinace, jejíž porada proběhla v Boskovicích 24.-25.5.1986 /viz dál/ Meti tím však v důsledku Pražských událostí /Interkom „OK“/ vzniklo sdružení Rytíři kulatého stolu.
       Program Sdružení:
       ik8606d.gif1. Sdružení bude složeno z kompetentních zástupců brněnských klubů a hostů z mimobrněnských klubů. V případě, že se člen nemůže zúčastnit zasedání, musí vyslat svého zástupce.
       2. Sdružení se bude scházet 1x měsíčně, vždy ke konci měsíce.
       3. Hlavním bodem zasedání bude sestavení plánu akcí na příští měsíc.
       4. Sdružení bude dbát o kvalitu stávajících fanzinů.
       5. Sdružení si bere patronát nad organizací a uspořádání DRACONu.
       6. Sdružení si bere patronát nad literární soutěži klubu AF 167.
       7. Rad“ se v budoucnu rozšíří o zástupce mimobrněnských klubů a okruh působnosti se rozšíří na Jihomoravský kraj.
       Po dvouměsíční činnosti je to určitá troufalost rekapitulovat, ale zkusmé to. V dubnu proběhly čtyři akce a v květnu pět. Myslím si že je to až dost. Úplně by dostačovaly tak tři akce měsíčně. Avšak počkej mé si na hodnocení po delším časovém úseku. Nejlepší akcí byla bezesporu beseda s Jaroslavem Veisem, konaná 21.5. Beseda se uskutečnila ve spolupráci sfk AF 167 a NYX.
       Programy akcí jsou zasílány všem Jihomoravským klubům, které budou od září začleněny do sdružení.
       Po dvouměsíční činnosti lze konstatovat, že sdružení zatím splňuje naděje a očekávání, která byly do něj vloženy při jeho vzniku. Prověrkou životaschopnosti sdružení bude Podzimní setkání fanoušků SF DRAGON 86
Pavel Mikuláštík, NYX
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK