Logo rubriky
1/1987
  Fandom (další) (31)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

LUDVIK SOUČEK A VILLOIDUS V PLANETÁRIU

Jarní setkání přátel science fiction v pražském Planetáriu se stalo už tradicí. Letošní schůzka se konala v předvečer významného výročí, sedmnáctého května letošního roku by se šedesáti let dožil náš nejznámější a nejoblíbenější autor SF - Ludvík Souček.
       Krátce před osmnáctou hodinou uvítal přítomné fanoušky a přátele Ludvíka Součka ing. Marcel Grün, známý nejen jako popularizátor astronomie a kosmonautiky, ale také jako velký příznivec SF. Ve společném vystoupení s Pavlem Weiglem, hlavním organizátorem oslav L. S. nám pak připomněl vedle Součkovy scifi i jeho tvorbu z oblasti literatury faktu, fotografie, loutkového divadla a dalších oborů do nichž Ludvík Souček zabrousil. Málokterému autorovi se podařilo tak hluboce zaujmout zejména mladou generaci - na Součkovy knihy se stojí fronty už více než dvacet let!
       Následovalo vystoupení Ondřeje Neffa, kterého také není třeba příznivcům SF představovat. S nevážnou vážností proslovil svůj cimrmanologicky laděný excurs Součkovým životem a činností lehce promísený se satirickými úvahami o stavu našeho fandomu. Jádrem přednášky byla historie paralelního světa, v němž Ludvík Souček nezemřel, ale žije a hlavně pracuje dál mezi námi. I přesto, že Ondřejova úvaha měla daleko k vážnosti, bylo v ní cítit smutek i obdiv i vřelá vzpomínka na člověka kterého velmi dobře znal a kterého si vážil.
       Dalším bodem programu bylo vyhlášení vítěze povídkové soutěže sf klubu Villoidus z matematicko-fyzikální fakulty UK. Cenu - zaručeně pravý exemplář Huňáče zeleného získal Slávek Švachouček za svou grotesku, varující před zatím /někteří říkají naštěstí, jiní bohužel/ nehrozící feminizací SF hnutí.
       Poté jsme v podání herce Františka Střípka vyslechli vítěznou povídku matfyzácké soutěže a dvě málo známé povídky Ludvíka Součka Žižka ante portas a Dobytí Sibiře. Součkovi povídky jsou působivé i při čtení v tramvaji, ale v podání školeného hlasu pod ztemnělou hvězdnatou oblohou Planetária vyzní ještě stokrát lépe.
       Večer pak pokračoval vzpomínkami pamětníků - spolupracovníků a přátel Ludvíka Součka. V debatním kroužku se sešli kromě už jmenovaného Pavla Weigla také Vojtěch Kantor, redaktor nakladatelství Mladá fronta, Ondřej Neff a pan Tikovský z redakce Zápisník.
       Jen neradi jsme odcházeli z pod kopule Velkého sálu z níž na nás shlížela vlídná tvář Ludvíka Součka, tělem i duchem velikého muže, který vstupuje do historie.
       Po definitivním škrtnuti Parconu z kalendáře akcí na rok 1987 jsme se a Vláďou Veverkou dohodli, že aspoň v jednom směru bychom se mohli pokusit nahradit fandomu to, o co přijde.
       Během let se staly pověstnými parkoňácké dražby. Po předchozím jednání se zřizovatelem Klonu bylo dohodnuto, že burza se tenhle rok přece jen konat bude. Datum konání bylo předběžně určeno na některou sobotu koncem dubna. Nákup i prodej knih bude tentokrát inzerován i na veřejnosti. Burza by měla začít okolo desáté hodiny dopoledne, ale už jednu nebo dvě hodiny před tímto oficiálním začátkem bude umožněn přednostní vstup pro členy SF klubů. Ale pozor! - pouze na jednotné legitimace /viz str. 12 /. Odpoledne po obědě bude na programu aukce knih, ta však na rozdíl od dopolední burzy výhradně pro členy klubů po předložení legitimace. Celá akce proběhne v ÚKDŽ v Praze. Takže srdečně zveme všechny zájemce, kteří se chtějí zbavit nebo nabýt nových knih. Podmínky a datum konání budou upřesněny v příštím čísle Interkomu.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK