Logo rubriky
1/1987
  Fandom (další) (31)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Návštěvní den v sfk J. Vernea.

Před rokem vzniklo v Praze sdruženi pražských sci-fi klubů - OK, jehož účelem byla vzájemná informovanost o činnosti klubů, možnostech spolupráce a plánech do budoucna. Jako jedna z forem vzájemné informovanosti byly zvoleny tzv. návštěvní dny. Na nich měly pořádající kluby ukázat, co vlastně dělají a co dovedou. Tato forma prezentace klubů se rozšířila rychle i mimo Prahu. Po návštěvních dnech klubů TM, Terra, Kepler, Ada a Spectra jsme tuto akci podnikli i my.
       Náš návštěvní den se uskutečnil 11. 10. 1986 v koleji Sázava na Jižním Městě. Nezačal však nejlépe. Jen krátce před začátkem jsme se dozvěděli, že bufet ve vysokoškolském klubu Sázava nemůže prodávat občerstveni, neboť jim ONV ještě nepovolil činnost. Bylo to tím krutější, že jenom o několik stanic dále probíhal Gastroprag 86 pro labužníky. Utěšovalo nás však, že „praví“ scifisté k nám nepřišli kvůli limonádám a sušenkám, a nemýlili jsme se.
       Druhým stínem bylo opoždění zahájeni o půl hodiny pro poruchy v městské dopravě, ale potom jsme už konečně začali.
       Jednatel klubu Egon Čierny přivítal účastníky a seznámil je s účelem návštěvního dne a jeho programem. Představil také jednotlivé členy klubu.
       Poté předseda klubu ing. Miroslav Martan podrobně vylíčil činnost klubu a odhalil řadu „intimností“ z klubového zákulisí. Návštěvníci se tak dozvěděli o sfk JV téměř vše. Co se nedověděli od předsedy, mohli zjistit v následující diskusi. Návštěvní den byl koncipován jako blok vystoupení přerušovaných případnými dotazy a připomínkami.
       Jelikož žádné nebyly vzneseny, můžeme si myslet, i když si to nemyslíme, že jsme vždy uvedenou tématiku úplně vyčerpali.
       V dalším programu vystoupili se svým pořadem Václav Vlk a Václav Vlk ml., otec se synem, kteří z našeho klubu dělají jediný dvougenerační sci-fi klub v ČSSR. Ve své vědecké přednášce - dobře dokumentované odbornou literaturou, jejíž seznam byl předložen k nahlédnutí - se nejdříve zabývali filologickou problematikou názvu našeho klubu. Jsme klub Julesa Verna nebo Julesa Vernea? Po „kratším“ rozboru nám nezvratně dokázali, že oba názvy jsou gramaticky možné. Pak přikročili k přednášce o tajemství malých zelených mužíčků.
       I když se tímto tématem zabývala již řada odborníků (např. Karel Jaromír Erben), zůstala ještě řada neprozkoumaných „zelených“ skvrn, které Vlci dokázali objasnit a problém vyřešit. Šokující byl závěr přednášky, kdy jsme se na vlastni oči přesvědčili, že malí zelení mužíčci žiji mezi námi a jsou to vlastně velcí zeleni chlapi.
       Po krátké přestávce se návštěvníkům představil Pavel Nosek se svou fundovanou přednáškou o známém ilustrátorovi děl SF Franku Frazetovi. Byla dobře a bohatě dokumentována diapozitivy. Nejvíc upoutaly ilustrace obálek knih Burroughse a Howarda. Zajímavé bylo asi pro všechny zjištěni, že Frazeta byl do určité míry ovlivněn naším slavným malířem Zdeňkem Burianem. Jen škoda, že tato přednáška byla negativně ovlivněna tím, že se nám podařilo zabezpečit pouze jeden zásobník na diapozitivy. Proto musela být dvakrát přerušena, aby slovo mohlo být doplněno obrazem.
       Dále byla na programu malá československá premiéra. Poprvé byla veřejnost seznámena se spisovatelem Robertem E. Howardem a jeho hrdinou Conanenu. Howard sice nepatří do sci-fi, ale jak řekl přednášející Jan Kantůrek, v klubu si pěstujeme nejen plnokrevné koně SF (jako jsou Niven, Campbell ml., Sturgeon aj.), ale také malé huculy, kteří jsou jiní, ale milí a máme je rádi. A to je případ H. Howarda. J. Kantůrek seznámil přítomné se svým pohledem na tu část literatury, která se nazývá Sword and }Sorcery (meč a magie. Zasvěceně vyvrátil běžně rozšířený chybný názor, že Conanovy příběhy jsou plné krve a násilí. Vyskytují se v nich sice uťaté hlavy, létající šípy a svištící meče. Pro srovnání nám přečetl pohádku Chaloupka u lesa ze sbírky určené pro děti Pohádky a pověsti našeho lidu (Odeon 1984). Mohl pak plným právem konstatovat, že takto krvavý příběh se nevyskytuje v žádné povídce R. Howarda. Poté posluchače zajímavým způsobem provedl po pohádkovém Conanově světě, jehož mapu získali u vchodu do vysokoškolského klubu. Nakonec autor přednášky přečetl povídku R. Howarda Darebáci v domě, i když byla poněkud dlouhá„ návštěvníci ji vyslechli se zatajeným dechem.
       Posledním bodem programu byla přednáška Leonida Křižka. Sex ve sci-fi. Přednášející v ni dokázal, že je zbytečné se vyhýbat tomuto problému, který se vyskytuje jak v životě, tak ve sci-fi. Vedl nás literaturou na toto téma od starších děl (např. od románu A. Tolstého Aelita) až po současnost. Seznámil nás s různými typy žen vyskytujících se v knihách sci-fi, od nezkušených dívenek v nesnázích až po osudové ženy - vampy. Pokusil se též zodpovědět otázku účelu sexu ve SF. Přednáška zaujala hlavně svým průkopnickým přínosem v doposud zcela neprozkoumané oblasti SF. Diapozitivy promítnuté během přednášky ji pouze ilustrovaly a neměly návaznost na čtený text.
       Názory na náš návštěvní den budou asi různé. Kladné i záporné. Ale udělali jsme všechno, abychom zájemcům přiblížili náš klub. Zvlášť jsme pyšni na to, že z počátečního počtu asi 80 návštěvníků vydržela do konce víc než polovina. A to přes pět a půl hodiny čtení a povídání, o hladu a žízni. A co víc - i bez filmů a videa, které se stává téměř povinnou rekvizitou při podobných setkáních.
       Chceme tady zvlášť poděkovat sfk Time Machine, celoškolskému výboru SSM a vedení VŠCHT Praha za ochotu a pomoc, takže jsme mohli uskutečnit náš návštěvní den.
-eč-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK