Logo rubriky
1/1987
  Fandom (další) (31)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Seminář o klubové činnosti

V ČSSR existuje v současné době 67 sfk. Každý z nich je jiný, má jiného zřizovatele, jiný počet členů, jinou činnost. Jen jedno by měly mít společné, a sice, aby se jejich členové rádi a dobrovolně podíleli na činnosti svého klubu. Sfk dělají řadu výstupů na veřejnosti, sou to různé cony, návštěvní dny a do určité míry i fanziny. Někdy je však opomíjena vnitroklubová činnost určená právě členům klubu. Jenže bez ní klub nebude mít členy a pak nebude moci organizovat ani výstupy na veřejnosti. Některé kluby mají dobrou vnitroklubovou činnost, jiné ne.
       Seminář o klubové činnosti by měl v prvé řadě sloužit vzájemné výměně zkušeností a možnostem vzájemné klubové spolupráce. Semináře by se měly zúčastnit jak kluby ochotné podělit se o své zkušenosti s klubovou prací, tak kluby, které ještě hledají náplň své činnosti. Budou vítání i zájemci, kteří se teprve chystají klub založit.
       Zatím není určena doba ani místo konání semináře. Pravděpodobně to bude jako 1987 a Praha. Setkání by trvalo jeden den. Bude záležet na tom, kolik klubů projeví zájem se tohoto semináře zúčastnit. Prosíme proto zájemce, aby se písemně předběžně přihlásili na adrese Egon Čierný, Matěchova 14, 140 00 Praha 4, nebo na adrese Interkomu.
       Vítány jsou také náměty, které by se podle názoru sfk měly na semináři projednat. Všichni zájemci budou včas informováni o dalších podrobnostech této akce.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK