Logo rubriky
9/1987
  Cony (další) (39)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

PLKÓN '87

Čím déle nad věcí rozmýšlím, tím více mi připadá, že zloduch Bub Bablub vynaložil mnohem větší množství energie, než je u něho obvyklé, aby překazil letos už pátý Plkon. Krom průtrží mračen, jež se mu obzvláště vydařily, dokonce načas zablokoval i informace o Plkonu v jindy tak spolehlivém Interkomu. Rozbor těchto jevů ale ponechám Zdeňku Pávovi a alespoň několika větami se vrátím ke slavným dnům Plkonu '87.
       Přijel jsem sice až v sobotu ráno s výpravou Světelných roků a bohužel i se svým ani ne dvouletým potomkem a byl jsem tedy vždy v nejlepším odvoláván za rodičovskými povinnostmi, ale tolik vím:
       Krom již tradičních literárně - pohybových soutěží spojených zejména s pobytem v místní říčce, ať už dobrovolným či jiným, byl hlavním programem Plkonu '87 seminář na téma nejstarších dějin centrálního kontinentu planety Sci-filis. Seminář proběhl v Obrázkově pohostinství, kam byl pro nepřízeň počasí přeložen. Vyslechli jsme zde zásadní příspěvky na témata: Vzestup a pád Pagistánu, Historie dobývání Pražákovy Hory, O úloze psa ve Veverkistánu atp.
       Zasloužilým Plkalům (Plkonistům), kteří se ze závažných důvodů nemohli dostavit, jsme od Obrázka poslali originál Plkonské pohlednice. Na první je Karel J. vynořující se z Úhlavy, podobná scéna je zachycena ve filmu Souboj Titanů a na druhé Radka. Ta se však posílala jen nejzasloužilejším.
       Co dodat krom toho, že jsme ve zdraví přežili? Jen to, že za rok zase na PLKONu '88.
Zdeněk Rampas, CL
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK