Logo rubriky
2/1988
  Fanziny a časopisy (další) (43)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

O fanzinech

Na stránkách Slanu byla v roce 1987 věnována značná pozornost otázce amatérských fanzinů SF u nás. L. Peška ve Slanu č.1/87 představuje fanzin Anvil /USA/ a klade přitom sugestivní otázku, jak by vypadaly naše fanziny, kdyby netiskly povídky. Úvahu končí větami: „Střežme se té chvíle, kdy vyjde první číslo československého /tj. profesionálního/ SF časopisu! Bude to znamenat začátek soumraku fanzinů v Čechách.“
       Na rozdíl od Ládi si myslím, že to nebude začátek soumraku, ale naopak začátek úsvitu SF fanzinů. V současné době absolutní většina fanzinů dubluje úlohu SF magazinů. Některé z fanzinů dosáhly takovou úroveň, že by klidně mohly být prodávány ve stáncích, pro širokou veřejnost. Ale to není role amatérských fanzinů! Ty by se měly věnovat hlavně otázkám života SF klubů, zprávám z fandomu, recenzím a diskusím. Zkrátka všemu, co potřebuje fanoušek SF ke své klubové činnosti. To je možné však pouze za předpokladu, že tento fanoušek má dostatek SF povídek i románů z jiných zdrojů. To však u nás není! Musíme se proto ve svých fanzinech věnovat překladům světové SF, místo toho abychom tiskli své názory na ni. Zastupujeme tady tak profesionální překladatele. Změnit tuto situaci žel není v našich silách.
       Proto oceňuji jediné tři fanziny v ČSSR, které odpovídají tomu, co si pod pojmem fanzin představuji.
       Jsou to Interkom, Interkom-Bonsai a Informátor z Olomouce. Proto se mě dotklo hodnocení Informátoru ve Slanu 4/87, kde L. Peška píše, že mu „olomoučtí připadají jako poněkud marnotratní fanové, když vydávají kroniku či deník svého klubu v takové úpravě a takovým nákladem“. Myslím si naopak, že olomoucký sfk Futurum je právem hrdý na svou práci a že jeho členové vědí, že jejich fanzin je vizitkou klubu a je v něm to, čím jejich klub žije. Je to skutečně jeden ze dvou pravých klubových fanzinů /Interkom vydává KK/ a podobně by měly do budoucna vypadat všechny fanziny, až zanikne hutnost zastupovat zatím neexistující magaziny SF. Tyto by měly mít komerční a ne amatérský, klubový základ.
       Další má připomínka se týká článku L. Pešky „Kritika?“ /Slaň 3/87/, v němž volá po nějakém „československém fanzinů“. K tomu chci dodat jen to, že pouze technická stránka věci nám brání uskutečnit tuto myšlenku. Každý fanzin má okruh svých odběratelů a zvyšovat náklad, aby se dostalo na všechny zájemce, žel zatím u většiny fanzinů nepřichází v úvahu. Jeden výtisk fanzinů do každého klubu nic neřeší. Najde-li se zřizovatel, který umožní vydávat při stále dobré periodicitě několik stovek výtisků jednoho čísla, myslím, že by nám nic nebránilo vydávat „reprezentativní čs. fanzin“.
E. Čierny
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK