Logo rubriky
4/1988
  (45)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Oznámení

       Novým předsedou sfk TŘESK byl na dvouleté funkční období zvolen MUDr. Vilém BLAŽEK. Volba proběhla na 4. výroční schůzi klubu, kde byla zhodnocena činnost v minulém roce a sestaven plán činnosti na rok 1988. Na vysvětlenou jen tolik - v TRESKU nedošlo k neočekávané palácové revoluci. Máme ve stanovách, že funkční období předsedů klubu trvá pouze dva roky.
       Adresa poštovního styku na F. Pleskače zůstává nezměněna.
TŘESK
       Dne 13.května 1988 se uskuteční ve staroslavných prostorách Chodské Rychty v Plzni PIVOCON '88
       Nedílnou součástí je literární soutěž, tentokrát na téma: „Pane blázen, pane blázen, pojďte si hrát na sci-fi“, samozřejmě s přihlédnutím ke krásným tradicím a dějinám klubu TIK. Podmínkou účasti je jako každoročně soutěžní práce na zadané téma, kterou je nutno odeslati do konce dubna 1988 na adresu: Z. Páv, Ke Kukačce 7, 312 05 Plzeň.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK