Logo rubriky
88/1909.txt
  Fandom (další) (50)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 9/1988  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

SPECTRA: 4+1 let zpráva o činnosti

Náš drahý SFK Spectra letos oslavil 5, výročí založení. Má za sebou dlouhou a pohnutou historii. Poslední změna ve struktuře klubu se odehrála na začátku školního roku 1987/88: vedení převzali sami děti. Protože ještě ani dosud jsme si neujasnili způsob, jakým by měl klub nadále pracovat, zůstali jsme u zaběhané koncepce. Spectra se schází pravidelně jednou za čtrnáct dni. Náplň schůzek tvoří hlavní měrou pořady připravované členy, kterých je v současné době patnáct. Myslím si, že jejich úroveň je slušná, zvláště vzhledem k věku členů.
       Tento rok jsme bohužel museli přežít bez finanční podpory zřizovatele ODPM Praha 6. Neměli jsme vlastní rozpočet a nevelké částky na doplňování knihovny jsme čerpali z fondů jiných zájmových kroužků. Ovšem na, druhou stranu jsme získali, přístup k videu VHS. Projekce SF filmů by mohly zvýšit zájem méně aktivních členů a mladých i šediváků.
       V průběhu roku jsme také vydali druhé a třetí číslo našeho fanzinu Krypton (náklad čísla 3 - 30 kusů). Provedli jsme nábor, nových členů s poměrně dobrým výsledkem. Jeho další částí měl být i „Den SF v ODPM“, který jsme uspořádali v rámci dne otevřených dveří ODPM. Tato fikce pro veřejnost však zaznamenala kriticky nízkou návštěvnost. Příčina je zřejmě především v nedostatečné propagaci, ale bojím se, že i v malém zájmu civilního obyvatelstva. Bylo by možná dobré provést nějaký průzkum veřejného mínění.
       Ještě zbrusu novou adresu klubu:
Filip Škába
       Pod lesíkem 363/4A, 109 00 Praha 10
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK