Logo rubriky
14/1988
  Cony (další) (55)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

ISTROCON 88

Po porade slovenských sci-fi klubov v Banskej Bystrici sme sa na prvý (slovensky) con celkom tešili. Vlado mu tam urobil jedinečnú reklamu s vynikajúcim a zaujímavým programom a tiež s prekvapením.
       Tých tam bolo viac. Ako prvé prekvapenie pre nás bola tuhá zima a tak sme na konečnú 22 do Slovnafta, kde sa Istrocon konal, dorazili úplné vymrznutí. Postretávali sme známe tváre (aj české), ale bolo tu plno nových a mladých. Po zahájení programu nás čakalo ďalšie prekvapenie. Na besedu s redaktormi z vydavateľstiev dorazili naozaj len ti, ktorým záleží na vydávaní vedeckofantastickej literatúry u nás. Bolí to žiaľbohu len vydavateľstvá Mladé leta a Smena. Ostatní (prisľúbení), a bolo ich dosť, sa nedostavili. Veľmi zaujímavo rozprával dr. O. Herec (vďaka nemu kedysi vyšlo jediné číslo Revue svetovej literatúry zamerané na sci-fi) a priznám sa, že som o ňom nepočula. Ale pre moje uspokojenie ani Miloš. Okrem toho bežali paralelné dve videa, fungoval bufet, ľudia medzi sebou diskutovali a bola tu tiež zaujímavá výstava detských kresieb, plagátov Juraja Maxona a plastik Igora Melicherčíka a nechýbali tu ani kresby Káji Saudka.
       Hneď poobede prebiehala burza a za ňou nasledovala dražba, ktorá sa nakoniec skončila súbojom Zuzanka versus Kvasnica, Myslím si, že Honza Pavlík má v Zuzanke svojho nástupcu. Po potrebnej prestávke malá byť prednáška pána Žarnaya a v červenom kútiku prebiehala psychotronika.
       Asi okolo piatej nastal, prázdna hodinka, nič sa nedialo, dokonca už v bufete došlo aj jedlo a veľa ľudí očividné odišlo preč. Ale to bol asi psychologicky zámer organizátorov, pretože hneď potom nasledovalo najväčšie prekvapenie Istroconu. Prišiel medzi nás prostredníctvom videokazety pravdepodobné jediný doteraz žijúci spisovateľ SF predvojnovej doby Ján Kresánek-Ladčan. Rozprával zaujímavo, ale asi len pre pána Žarnaya, Miloša a mňa. Slováci, kde sté sa podeli?! Ale to už bol oficiálny koniec.
       Organizátor a otec celej akcie Vlado Srpoň bol trošku smutný a asi aj unavený. Zapojil do nej nielen seba, ale aj takmer celu svoju rodinu (žena navarila výbornú kapustnicu a dcéra mala na starosti nealko bufet), Istrocon sa skončil a pretože bol prvý, nevyhol sa detským chorobám a problémom, ale rokmi sa aj tie dajú zlikvidovať. Napriek tomu sme sa tam cítili výborné ako doma.
Tatiana Podpěrova, sfk SFinx / Řež
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK