Logo rubriky
2/1989
  Úvahy, eseje (další) (59)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 2/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

I hrdinům v diskusi Hauserová - Čierny v RUR 5/88

Navzdory předsevzetí, že se nenechám vtáhnout do žádné diskuse a do žádné akce (v názoru na „hrdinu“ mého typu by se určité shodli oheň a voda, možná pak i Eva a Egon), nuže, vměšuji se. Zkusme na chviličku pominout hrdinovy konkrétní vlastnosti, ač ony bezpochyby skýtají nespočet příležitostí k brilantnímu vyjádření, a vezmeme to ze strany čtenáře - nehloubala. Ať jestli už hrdina dlouhý, široký, bystrozraký; má-li být čten s chutí či zájmem (za předpokladu ovšem, že čtenář není masochista), měl by být hrdina asi takový, aby:
       a)čtenář se a ním během čtení ztotožnil dobrovolně a rád,
       b)ztotožnil se a ním nedobrovolně, ale zkrátka musel.
       Ponecháme-li stranou míru a pro zjednodušení bereme toliko variantu černá - bílá, pak první druh hrdinů zastupuje například Conan (nebo jeho intelektuální protipól či dokonce spojení obou - totéž pak samozřejmě i v ženské verzi), s nimž se ztotožníme (s výhradami ryze individuálními) celkem snadno, opačným modelem pak může docela klidně stát hlavní postava Jejího Veličenstva (jméno jsem zapomněl), se kterou se, nejsme-li okorali jak trvanlivé pečivo, ztotožnit musíme, ať chceme nebo ne, ať je nám třeba šoufl (nepodstatné, že ne zrovna za nás samé, ale třeba za pravnuky našich protinožců). Eva a Egon zastupuji naprosto opačná, zcela vyhraněná čtenářská gusta (proto jim asi byl dán takový prostor k polemice). Avšak tak jako jsem přesvědčen, že -eh-* zase „sladkou (ačkoli alespoň v tom případě by se sešli - hádejte, kde?) stejně tak by tomu asi mělo být se čtenářským gustem. (Celou dobu ovšem mlčky předpokládám, že mluvíme o dílech jisté - čím nemalejší, tím lip - literární úrovně, ač i tato otázka zde zaváni trestuhodným zjednodušením). Leč dosti totožněni, hrozí znemožnění.
       Každý čtenář své hrdiny, každý hrdina své čtenáře, ale ocaď až pocaď!!! Toť konec mého pošetilého vměšku.
Martin Ludvík
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK