Logo rubriky
9/1989
  (66)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 9/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Nové knihy zo Slovenských vydavateľstiev (89)

       Vladimír Firsov: Penelopini nápadníci.
       Súbor v-f poviedok sov. autora strednej generácie. Tradičné témy sú vraj spracované na vysokej literárnej úrovni, sympatickou črtou autora je jeho zmysel pre humor. OBZOR, str. 270, IV.Q, 25,-Kčs
       Marlen Hauschoferová: Stena
       Nositeľka viacerých lit. cien, dnes už nežijúca, vykreslila v symbolickom robinsonovskom s-f příběhu prenikavý portrét ženskej psychiky, nedeformovaný ani neprikrášlený spoločenskými konvenciami. SMENA, str. 192, III.Q, 22,- Kčs
       A. a B. Strugackij: Vlny tíšia vietor
       Ďalšie dielo najúspešnejších sovietskych autorov... VSL, str. 192, I.Q, 21,- Kčs

Kvark

       Literami revue. Recenze, kritika, ohlasy, názory. Vychází nepravidelně. K tisku s IK 9/89.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK