Logo rubriky
9/1989
  Fanziny a časopisy (další) (66)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 9/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Zdravím Informátor, Interkom, Komunikátor!

14.-16. apríla tohto roku prebehli dni SF klubu Gagarin v Budapešti.
       Program: odovzdávanie cien Galaktiky, premietanie sov. kresleného SF filmu, vystúpenie laserového divadla „Lux Aeterna“ z Užhorodu, súťaž frizúra 2000, nočné SF disco, burza knih žánru SF, koordinačné stretnutie vedúcich klubov a redaktorov fanzinov.
       Ceny Galaktiky (monolit A. Clarka)
       za grafiku - Zoltán Bóros - Gábor Szikszai
       za teoretické práce - Dr. Lászlo V Urbán.
       za novely - Tibor Dévényi
       za románovú tvorbu- D. Nemetu; István (Jeremy Teylor)
       za životné dielo - Peter Zsoldos
       iné zaujímavosti: Peter Kuczka se stal šéfredaktorom čas. Galaktiky
       Galaktika plánuje vydávať nový magazín, ktorý by mal mať v obsahu iba fantasy. Pokusné prvé číslo by málo výjsť už asi v následujúcom mesiaci. Cena 50 Ft.
       Od septembra by to málo vychádzať ako mesačník.
       „Konkurenčná“ Vega si obsadila dvojmesačník „Elixír“ - časopis pře tých, ktorí rozmýšľajú inak, ako hovorí podtitul. V časopise sa mieša mystiky, alchý/?/mia, astrológia, joga, duchovno a k tomu kvapka sci-fi.
       Cena jedného čísla 45 Ft.
       Časopis Galaktika zdražil. Mesačne to už stojí nie 28, ale 38 Ft.
       Akcie v tomto roku: 13.-20. augusta bude v Szegede Čitateľský a tvorivý SF tábor. Bude sa tam v malých sekciách pracovať v témach literárna, fantasy a iné. (umenie, kluby,...)
       Miesto tábora: Bartók Béla Müveíödési kozpont Kettöshatári alkotóház, umiestnenie: v dome - obmedzený počet, ostatní v stanoch, teplá a studená voda
       poplatok: za celý tábor 1000 Ft, ak niekto príde len na dni: 200 denne. V cene je započítané 3 x strava, ubytovanie a programy. Prihlášky: Erdody Károly, 6723 Sžeged, Lomnici u.5. I. Em. 5, MLR
       Informácie na tel. č. Erdody Károly 06 + 62 - 56 - 910 + volacie č. MLR
       Györkey László 06 + 62 - 54 - 290 + volacie č. MLR
       alebo na vyššie uvedenej adrese. 21. - 27. augusta bude v Budapešti fantastický týždeň. Podrobnosti najbližšie.
Asi toľko -en-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK