Logo rubriky
9/1989
  SF soutěže (další) (66)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 9/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

O razítko Josefa K.

ZPRAVODAJ STUDENTŮ MFF UK „TROJAN“ vyhlašuje 0. ročník literární soutěže ÚLET-89 tentokrát o cenu

„O RAZÍTKO JOSEFA K.“.

       Přijímají se literární práce všech druhů a forem do rozsahu nejvýše 50 stran normovaného strojopisu /tj. cca 2.5 autorského archu /u každé jednotlivé práce. Počet prací je neomezen. Hlavní podmínkou přijetí je možnost zařazení vašeho díla do některého z proudů avantgardní, nonkonformní, experimentální, úletové či absurdní literatury, literatury fantaskního ražení/ surrealismus, magický realismus, proud vědomí/ nebo nemožnost zařazení někam vůbec. Vítána jsou i díla odpovídající psychice či psychedelii dětí, díla insitní, naivistická, díla z oblasti jazzové a rockové subkultury. Jste-li odmítáni např. na nejrůznějších sci-fi soutěžích či soutěžích typu „O cenu Marušky Kudeříkové“, tak čekáme právě na vaše díla! Nespalujte je proto v kamnech, jak by to udělal Franz Kafka, a zašlete je nám. Soutěž je anonymní - své jméno, adresu vložte do malé zalapané obálky, kterou vložte společně se svými pracemi do, větší. Vše nechť, je psáno strojopisně. Proti grafomanství „jsme obrněni. U všeho stačí 1 exemplář.
       ADRESA TROJANA: Pavel Vachtl, Plamínkové 1581, 140 00, Praha 4
       Nejlepší práce otiskneme v Trojanovi /cca 400 výtisků/, dáme je k dis pozici partnerským časopisům, hlavně studentským, a profesionálním redaktorům. Hledáme dále spřízněné lidi do poroty. Prosíme partnerské časopisy, aby zadání naší soutěže přetiskly. Každému, kdo nám napíše, v souvislosti s touto soutěží, pošle do ní příspěvek či jinak poradí poskytneme pravidelný odběr Trojana oceněným autorům poskytneme počet výtisků s jejich pracemi podle vzájemné dohody /2-10/.
       UZÁVĚRKA SOUTĚŽE je 30.10. 1989
       Celý rok mimo prázdniny funguje
       Studentské Tiskové a Informační Středisko / S T I S / - je vám k dispozici každý čtvrtek od 15:30 do 18:30 v klubu U bílého koníčka, Staroměstské náměstí 20, Praha 1.
       PROGRAM: Čítárna VŠ časopisů + schůzky redaktorů + výměna informací + besedy s hosty.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK