Logo rubriky
10/1989
  (67)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Ještě k...

MILÁ AXO!

Máš vzácný dar vidět růžově i to, co je zcela černé, čehož si nesmírně cením. Tento pohled totiž plně vystihuje i Tvá reportáž v IK 5/89 „řekli mi“ z Draconu 89, neboť nacházíš ostrůvky této barvy v naprosté tmě této akce. Pravda, zaujala Tě, tak jako jistě i mnoho dalších, naprostá „informovanost“ všech? pořadatelů, včetně /aspoň se tak tvářících/ tvůrců. Zde mám především na mysli onoho mladíka uvádějícího „scifistický“ pořad „Z pohádky do pohádky“ v páteřních večerních hodinách, sobotně dopolední část ve Vojenské akademii a nedělně předpolední videoprojekci.
       Zdá se mi, že je Ti líto, že Jsi prospala sobotní zahájení, film a hvězdárnu. Tvá lítost však, myslím, není zcela na místě. Na zahájení byl skutečně nejpozoruhodnější onen obraz se dvěma pravýma nohama a také zavádějící informace o pořadu ve hvězdárně, který, pokud by byla /informace/ pravdivá, by byl velice zajímavý. Bohužel, nestalo se tak. Namísto promítnutí dokumentu o prvním přistání lidské posádky na našem souputníku, tedy Apola 11, to bylo, jak uvádíš, z přistáni Apola 15, což by nebylo ještě tak hrozné. Ovšem daleko víc mne mrzelo a předpokládám, že jsem nebyl sám, to, že neuvidíme Inzerované planetárium s „triky, jež se dají s jeho zařízením dělat a které se běžně vůbec nepředvádějí“, jak lákal onen mladík. Chybička totiž byla v tom, že v planetáriu byl již dva nebo tři roky /pokud si dobře pamatuji údaj pracovníka tohoto zařízení/ sklad a ještě alespoň další dva roky tam bude, dokud nebude dokončena rekonstrukce. Pokud se týká dokumentu o Apolo 11, už ho prý delší dobu neukazují, neboť je ve velmi špatném stavu. Takže to jsou věci, které byly známy již dávno před Draconem 88 a organizátoři si je mohli lehce zjistit. To jsem také našemu báječnému informátorovi později vytkl, za což jsem se u něj zcela evidentně dostal v nemilost.
       Ani v nejmenším se Tě nechci dotknout svým následujícím dotazem, ale neprospala jsi také dobu mezi obědem a večeří? Vůbec bych se tomu totiž nedivil, protože kromě VV výstavy - Bemík, se nic nedělo. V programu byla až neuvěřitelná díra. A pokud se týká přednášky „Milí mladí přátelé...“ já jsem cosi zaslechl. Nestála prý za moc. Takže jsme o nic nepřišli.
       Zarážející také byla Brňácká lhostejnost k podzimní poradě moravských klubů, která měla být v rámci Draconu svolána, přičemž se však v programu vůbec neobjevila. Že by pro ni nebylo ono inkriminované černoděrské odpoledne mezera v programu? Po delším naléhání nebrněnských zástupců klubů pak bylo akorát slyšet „... když se chcete radit, tak si poradu svolejte sami. „My všechno víme.“ A tak se tedy podzimní porada přece jen, jak píšeš, nakonec uskutečnila.
       O filmech Horal a Duna se hovoří jen v tom nejlepším smyslů. Nakonec, to vyplývá i ze Tvé reportáže i když jsi je nejspíš v Brně neviděla. U Horala jsem se o tom přesvědčil sám, především díky Neffovu překladu. U Duny však už bohužel ne. Také díky překladu. Monotónnímu, místy zřejmě i nepřesnému a útržkovitému, se silným brněnským přízvukem. Po zhruba deseti minutách filmu jsme totiž /celá naše delegace v počtu pěti lidí/ usínali a po dalších zhruba patnácti minutách jsme svorně uvolnili svá místa větším nadšencům než jsme my. Zajímavé bylo, že po opuštění projekce jsme se všichni jako zázrakem probudili a čile jsme komunikovali s širokým okolím. Není vyloučeno že i s Tebou. Vždyť do půlnoci scházelo ještě víc jak čtyři hodiny.
       Tvrdíš, že „nedělní burza nevybočila z dobrého průměru“. I z tohoto tvrzení mi připadá že vidíš růžověji než se dá. Možná ale, že je to jenom můj černopohledný názor ovlivněný i vědomím toho, že snad nejzajímavější kniha, Burroughsova Thuvia za 105,- zmizela v propadlišti pořadatelů a po celou dobu ležela odložená ještě s několika dalšíma na okně, všem absolutně nepřístupná. Zkrátka i když jsem si vytáhl o něco nižší číslo než Ty, nezbývalo mi taky nic jiného než obdivovat uvedený počítač. V této souvislosti mi nepřipadá systém losovaných čísel pro vstup na burzu jako příliš vhodný, natož pak jako naprosto neprůstřelný a nezkorumpovatelný. To se mi v průběhu rozhovorů při dlouhém čekání na vstup také do jisté míry potvrdilo.
       Ještě jeden aspekt o kterém se nezmiňuješ /asi o něm ani nevíš/ mi vadil a dosud vadí. Tato akce se totiž konala bezprostředně po tragédii v Arménii. Pořadatelé nejprve zcela odmítli uspořádat sbírku mezi prodávajícími na burze /což zas není, co si budeme povídat, pří této příležitosti zas tak veliká finanční zátěž. Po dvoudenním přesvědčování však sbírku uskutečnili. Ovšem co mne zaráží, doposud jsme se nikde nedověděli, kolik se vlastně vybralo a zda bylo s penězi naloženo tak, jak všichni očekávali. A to přitom máme tak široké fórum v Interkomu. Bylo by snad tak složité zaslat kopii složenky? To jsme i pořadatelům doporučili. Bohužel však nic.
       Nezmiňuješ se ani o nedělním videu, před kterým se onen mladík - informátor opět osvědčil jako „velice dobře a přesně informovaný“, což se dokonce vztahovalo i k údajům o činnosti kterou později sám prováděl /zřejmě se vyznačoval i velice krátkou pamětí/. Ovšem rozvádění těchto událostí by již zavánělo poplakáním si na rameni a nebo groteskou.
       Takže shrnuto a podtrženo. Vidíš, že tvůj pohled na Dracon 88 je skutečně snad až příliš růžový a snad jen to ubytování a strava za něco stály /240,- Kčs/. Ovšem na cony se nejezdím najíst a ubytovat. To je skutečně na třídenní akci trochu málo.
       Až tedy budeš letos péct na ty vánoce můžeme péct klidně společně. Jen tak mimochodem mám jeden zajímavý recept.
       Haj hou
Joda
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK