Logo rubriky
89/1916.txt
  (73)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 16-17/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

A slovo skutkem učiněno jest

Bylo mírně po poledni dne 8.listopadu, když můj kolega, rovněž potrefeny SF a sedící v kanceláři naproti mně, zařval:
       „Hele, už to máš?“
       Příčinou jeho pokřiku byl článek v Mladé frontě, upozorňující, že právě vyšel první Svět fantastiky, dlouho očekávaný specializovaný magazín SF.
       Neměla jsem ho, ale ihned po skončení pracovního procesu jsem se vřítila do nejbližší PNS, kde jsem magazín zakoupila. Předpokládám, že totéž učinil jako jeden muž celý čs. fandom.
       První pohled platil obálce. Nebyla to ani jediná z kdysi dávno vystavovaných prací T. Rotrekla, ale vcelku poutavá ilustrace k Rose Mathielle Vilmy Kadlečkové. Půvabná, umělecky působící malba ničím nepřipomíná obálky dávných pulp magazínů, nad čímž roduvěrného scifistu zabolí srdce spíš je trochu připomene zadní strana.
       Ale je to obálka dostatečně signalizující obsah, zaměřený spíše na intelektuální vrstvy čtenářů. A snad i varující toho, kdo by si magazín chtěl koupit do vlaku a pak ho odhodit se znechuceným pokřikem: To je ale blbost!
       Obsahem jsou z větší části překlady, dost se zde uplatňují práce lidí z fandomu nebo s fandomem spjatých, dále stát o Spielbergovi od Standy Čermáka, článek od Spinrada přeložený Ivanem Adamovičem, interwiew s Parnovem, z domácích autorů Kadlečková, Jiran, Pecinovský. Srdce scifisty jásá.
       Co mi ale v magazínu chybělo, byl redakční úvodník, což by v prvém čísle být mělo, dále informace, zda jde o periodikum nebo občasník, ba i pořadové číslo. Snad se vydavatele nebojí, že je zastaví! To by byla katastrofa, tak snad ať to nepřivolávají!
       Sazba bezvadně čitelná, bez chyb, vynikající grafická úprava, to už samo o sobě předurčuje magazín k úspěchu a oblibě. Pro jistotu by se mohli zapojit fandomoví mágové a černokněžníci a trochu věci pomoci, zatímco zbytek fandomu může jen volat: Redakce, vydržte!
zsa zsa
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK