Logo rubriky
89/1916.txt
  (73)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 16-17/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Omluva (vícenásobná)

Ve své poznámce Tři tečky /Interkom č.3, 1989/ jsem s ironií sobě vlastní „rozmazával“ případ vypuštění jednoho odstavce ze svého překladu Turnerovy statě o sci-fi /Světová literatura č.4, 1988/. Odstavec se týkal Orwella a Zamjatina, jeho vypuštění doporučil tehdejší šéfredaktor Světové literatury Z. Volný. Když jsem si pak přečetl jeho poznámku o zbytečném strachu redaktorů před jmény Orwell a podobně, nedalo mi, abych si nepřisadil. Poznámka ovšem sledovala jiný účel a byla kromě toho určena jen pro čtenáře Poutníka. Do Interkomu se dostala bez mého vědomí. Autor ovšem má stát za svým tvrzením, ať již je otištěno kdekoliv. Mohl jsem očekávat, že se moje poznámka Z. Volného dotkne, ale nečekal jsem, že „případ“ obsahuje některá mně neznámá fakta.
       V době, kdy jsme nad rukopisem překladu v redakci Světové literatury diskutovali, byl již Z. Volný ve výpovědi, přesto však /nebo právě proto/ musel dosti pravidelně „na kobereček“ kvůli podobným případům. Připomínat v tehdejší situaci Orwella by bylo netaktické, a tak jsme se dohodli sporný odstavec předběžně vypustit. Překlad se ocitl v tiskárně až mnoho měsíců poté, v době, kdy už Z. Volný ve Světovce nebyl. Požádal jsem odpovědného redaktora o nové zvážení, zdali odstavec neotisknout. Ten věc soukromě konzultoval se Z. Volným, který jeho zařazení doporučil. O této skutečnosti jsem nevěděl, tím spíše, že odstavec nakonec přece jen nevyšel. Je nasnadě, že Z. Volný na tom samozřejmě nenesl žádnou vinu, už řadu měsíců /od 1.1. 1988/ o obsahu Světové literatury nerozhodoval.
Leonid Křížek
       K této omluvě se připojuje i redakce IK, která v podstatě otiskla neověřenou zprávu. Nicméně chceme pro naše čtenáře, kteří si již na inkriminovaný článek nevzpomínají, připomenout, že se předmětu našich omluv dotýkal jen zcela okrajově a přesto, že stať L. Křižka měla odezvu i v dalších fanzinech, čtenáři na ní, stejně jako red. Ik, považovali za podstatné zcela jiné pasáže, než ironické „rozmazávání“ redakčních praktik uplynulých let. Chceme se omluvit ještě za další věci s článkem spojené: Jednak nám uniklo, že přepisovačka zkomolila jméno L. Křížka a pak za to, že celou věc vyjasňujeme až dnes.
       Nad celým článkem se vznáší od samého počátku nějaká podivná sudba. Jako by se probudily síly známé z románu bří Strugackých Miliardu let do konce světa.
       Několikrát se nám ztratila předloha, bylo nutné pátrat po přepisovačkách a úplně naposledy byla původní verze viděna u redakčního grafika Felixe, který měsíc před revolucí zůstal na neurčito v Anglii.
/r/
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK