Logo rubriky
9/1990
  Fandom (další) (81)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1990

Neuvedený diskusní příspěvek
z porady SF Klubů

Tato porada měla mít původně pouze informační charakter, všichni nadiktujeme Carole připomínky ke stanovám ČS Fandomu a zase se rozejdeme po atrakcích letošního PARCONu. Jenže od Jarní porady v Opavě se situace trochu změnila Tam jsme spontánně založili organizaci SF klubů ČS Fandom (dále ČSF), která měla být střešní organizací pro kluby bez zřizovatele, dále měla dělat pro kluby agenturní činnost. Takto se nám jevila situace v květnu. Dějiny ale již byly v pohybu, a nám na poradě v Opavě zcela uniklo, že již nemusíme být jednotní a mít nějakou střechovou organizaci. Toto bylo nutné před listopadem, ale v té době jsme se úpěnlivě bránili být organizováni pod hlavičkou nějaké organizace. Současná doba nás předběhla.
       Abychom určili náplň současného fandomu a tím i ČSF, měli bychom se ohlédnout zpět do let, kdy vzniká VILLOIDUS, je pořádám první PARCON. Tehdy kluby vznikaly zcela spontánně. Začaly se pořádat Porady. Nevím jak to brali jiní, ale pro mě to v těch dobách byla grandiózní hra na politiku, neboť' té oficiální (impotentní SSM) jsem měl dost. Navíc to mělo tak trochu chuť zakázaného ovoce. Mocenské struktury se zdály být ještě pevné a my tak trochu dělali ilegální činnost, tvořili jsme jeden z mnoha ostrůvků pozitivní deviace.
       V těchto dobách jsme bájili o nějaké střešní organizaci, která by sdružovala všechny ČS SF kluby a nějakým způsobem je chránila před mocnými, na druhé straně jsme se ale bránili nějaké centralizaci, neboť pak v jediném okamžiku by jsme se mohli dostat do ilegality opravdové. Proto se vymýšlela jedna definice SF a fandomu za druhou, poté to byly koncepce SF hnutí. Vznikla KK jako vrcholný orgán koordinace činnosti fandomu. Na poradách se přijímala doporučení, ale většina klubů jela tak, jak to vyhovovalo jim. Navíc tu byla jistá bariéra vzdálenostní. V Praze, kde na relativně malém prostoru bylo nakupeno relativně velké množství klubů, proto tu mohla také probíhat „Velká politika“ viz: Veverkagate, OK, atd. Z tohoto zřejmě pramení požadavek Egona umístit centrum ČSF mimo Prahu.
       Najednou se neskutečné stalo skutečným. Politická SF se ze dne na den stala denní realitou a ač se tvrdí že fandom je vlastně díky své zálibě teoreticky připraven na několik alternativ budoucnosti byla tato alternativa natolik nepravděpodobná, že převedení teorie do praxe je velmi pomalé a mnozí si tuto zásadní změnu nepřipouští příliš k tělu. Nezměnil se jen politický systém ale mění se také ekonomické vztahy. Zdeněk Rampas to na poradě řekl několikrát - přežijí jen ti silní a schopní. Nyní je na místě říci si co to jsou vlastně silné a slabé kluby Slabý klub je postaven na chatrných základech (materiálně–požitkářských, jako např. video), kde případná ztráta dotací, či prostorů odvane valnou většinu členů. Silný klub, to neznamená pouze ekonomicky silný, ale onu sílu může vyjadřovat nadšení, zapálení pro věc. Slabý klub může mít 100 členů a položí se. Silným klubem je ten, který baví, který má co dát, třeba seberealizace.
       Zásadní otázka je nyní 'Zda teď vůbec potřebujeme střešní organizaci typu ČSF a co by měla dělat“. Zde bych navrhoval řešení, podívejme jak to funguje jinde, v Německu, Americe, nebo v Anglii. Např. v Anglii existuje British SF Association, což je v podstatě soukromá iniciativa, vydávají zpravodaj (něco na způsob Interkomu) a kdo má zájem přihlásí se, po složení příspěvků dostane zpravodaj a uznává tuto asociaci jako svého zástupce ve světě. Myslím si že v ostatních zemích to bude obdobné.
       Slyšte tedy mou vizi (koncepcí jsme již slyšeli dost):
       ČSF by měl sdružovat jak kluby tak i jednotlivé fany, pro ně by měl vydávat informační zpravodaj (INTERKOM). Pokud na to bude mít, tak by se měl podílet na organizaci PARCONů.
       Jestli toto bude fungovat, je pak jedno kde bude mít sídlo, jestli to bude dělat jedinec, klub či někdo druhý.
       Tolik tedy můj trochu opožděný příspěvek na poradu v Bratislavě.
Pavel Mikuláštík, NYX
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK