Logo rubriky
5/1991
  Cony (další) (87)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1991

PARCON ’91 NEWS

       No. 3, 5.4.1991
       Adresa pre kontakty: SFK 451’F, pošt. priečinok G-112, 040 01 Košice.
       OV Parcon 91 prosí SFK i jednotlivcov o zapožičanie videokaziet s novšími filmami. V prípade, že ste nám ochotní pomocť, napíšte na adresu OV svoje podmienky.
       OV P’91 vyhlasuje, že každý, kto sa pokúsi na Parcon 91 vniesť nacionálne, regionálne, šovinistické, lokálpatriotické, rasové, stranícke a iné politické otázky, bude za úsvitu noci popravčou čatou vyprevadený za demarkačnú líniu. Howgh!
       Pozvaní zahraniční hostia: S.Weaver, A.Schwartzeneger, R.Bradbury, K.Vonnegut, Ch.Lambert, J.M.Jarre, D.Altomare, D.Aldani, R.Guarglia, I.Watson, J.Guljakovskij, A.Hollanek a ďalší.
       V rámci Parconu sa uskutoční aj súťaž plastikových modelárov. Záujemcom zašleme propozície.
       Čo sa týka burzy kníh, aby sme predišli možným zmatkom, prosíme, aby ste nám vopred poslali zoznam kníh, ktoré mienite dať do burzy a dražby. Termín zaslania zoznamov bude minimálne 14 dní pred P’91. Nezabudnite, že zoznamy musia byť čitatelné (nie sme Champolion), a musia okrem názvu, autora a ceny obsahovať aj meno predávajúceho a či chcete knihu dať do burzy, alebo dražby.
       OV P’91 prijíma návrhy na program. Svoje nápady pošlite na horeuvedenú adresu.
       
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK