Logo rubriky
5/1991
  (87)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1991

PROJEKT

       Nevíte, jak se stát úspěšným autorem literárních děl?
       Máte potíže s nakladateli?
       Chcete se něco dozvědět o minulé i současné české i světové literatuře?
       Máte zájem o nestrannou odbornou kritiku vlastních autorských děl?
       Napadlo Vás, že jen stačí obrátit se na správné lidi?
       Od toho jsme tu! Nabízíme Vám PROJEKT věnovaný literární činnosti, který v rámci ČSFR umožňuje nejmladším a mladým věkovým skupinám obyvatelstva projevit veřejně vztah k psanému slovu, mateřskému jazyku a podpořit tvůrčí aktivitu jako prostředek sebevyjádření.
       Garance: Kulturní středisko, Sukova tř. 1260, schr. B5, Pardubice.
       Odborný poradce: nakladatelství KRUH, Hradec Králové, Obec spisovatelů.
       1.plán: pro věkové skupiny 8-15 let, 15-18 a 18-35 let bude v březnu 1991 vyhlášeno LITERÁRNÍ KLÁNÍ v kategorii prózy a poezie, které nebude tematicky ani žánrově omezeno. Odborný lektorský tým bude posuzovat literární hodnotu příspěvků a na základě jeho rozhodnutí určí vítěze kategorií a pořadí. Nejlepší práce a jejich autoři budou mít možnost prezantace v rozhlasovém a televizním vysílání. Jejich práce budou publikovány v tisku.
       2.plán: literární debuty - NA SKŘIPCI - budou odměnou těm nejlepším. Bude jim vydána knížka v nákladě 1 000 výtisků a nabídnuta do distribuce. V budoucnu založíme středisko debutujících mladých adeptů na literární ostruhy.
       3.plán: Letní literární dílna bude otevřena pro ty, kteří to myslí s literární tvorbou vážně, kteří rádi čtou, píší a ještě si o tom chtějí popovídat s úspěšnými autory české literatury. Každý, kdo se dílny zúčastní, bude aktivně pracovat na vybraných tématech. Jejich okruh bude sestaven dodatečně a na základě Vašich nápadů a zájmu rozeslán na všechny dostupné adresy a zveřejněn v masmédiích. Všem, do chtějí vytvořit nekonvenční atmosféru podnětnou pro tvůrčí literární nápady, nechť napíší. Fantazii se meze nekladou.
       Vaši literární přátelé
       
       Propozice Literární klání:
       příspěvky přijímá do 15. června 1991 Kulturní středisko, Sukova tř. 1260, schr. B5, 530 01 Pardubice. Obálku označte helslem Literární klání. Vyhlášení výsledků formou zaslání výsledkových listin na adresy účastníků všech věkových skupin bude v říjnu 1991.
       Klání se mohou zúčastnit občané ČSFR ve věkových skupinách 8-15, 15-18, 18-35 let, je určena kategorie prózy a poezie, všechny jpříspěvky musí být původní a dosud nepublikované, pokud možno psané na stroji, všechny texty trojmo, tematicky, žánrově ani počtem stran nejsou zaslané práce omezeny. Příspěvky opatřete adresou autora a datem narození na všech kopiích. Nejlepší práce 1. a 2. věkové skupiny budou zveřejněny, nejlepší práce 2. a 3. věk. skupiny budou vydány knižně - literární debut Na skřipci. Odborný lektorský tým bude posuzovat literární hodnotu příspěvků, určí pořadí v kategorii prózy a poezie a doporučí ke zveřejnění ty nejlepší.
       
       Kontakt na Letní literární dílnu (pro věk 17-35 let):
       jméno
       datum narození
       adresa (PSČ, telefon)
       uveďte dosavadní lterární činnost
       
       Označte přednášky, které byste rádi slyšeli v programu Dílny:
       a) Charakteristika žánrů (povídka, román, novela, esef, fejeton)
       b) Představitelé nejvýraznějších literárních stylů v naší a světové literatuře
       c) Česká a slovenská literatura 20. století
       d) Česká a slovenská poválečná literatura - až do současnosti
       e) Detektivní povídka a román (zásady dobré detektivky, „detektivní školy“)
       f) Humor v literatuře (nejlepší naši a světoví humoristé)
       g) Vědecko-fantastická literatura
       h) Dětská literatura
       ch) Jak psát televizní a filmové scénáře
       i) Poezie
       j) Současná světová literatura
       Předpokládané náklady na Letní literární dílnu, které si účastník uhradí, činí 1.100 Kčs.
       podpis zájemce
       
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK