Logo rubriky
3/1991
  Recenze (další) (87)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 5/1991  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1991

Podezřelý Asimov

V nabídkovém bulletinu CPN 1 - 01 v Nových knihách 1/2 z 9.1.1991 se objevilo oznámení, že je možné si objednat SF romány Isaaca Asimova představující 4. - 6. díl The Foundation Sage (Základnová sága). Když jsem se pak zabořil očima do čtení těchto nabídek, původní radostný pocit ustoupil závrati z ohromení…
       Předně, Foundation je překládáno jako Nadace, i když každému, kdo si přečetl první díl, musí být zřejmé, že o „trvalý fong vytvořený pro určitý dobročinný nebo jiný spicifický účel“ nejde. Ostatně, samotný autor o Foundation říká: „… I have always thought of my Foundation as the groundwork or basis … of the Second Galactic Empire, that is.“ (O své Foundation jsem vždy uvažoval jako o základu nebo základně… budoucího Druhého galaktického impéria.)
       Čtěme však dále. U titulu Nadace a Země (Foundation and Earth, 1986), zjistíme, že jde o „5. díl šestidílného díla… skládajícího se z dlouhé řady navzájem propojených epizod… Seriál byl v roce 1966 oceněn Hugem jako nejlepší sci-fi seriál…“ Což samozřejmě není ani v jednom případě pravda. O žádnou dlouhou řadu epizod nejde, naopak, jedná se o sevřený příběh završující pátrání Treviza po kolébce lidstva setkáním s robotem Daneelem na Měsíci. A o tom, že o oceňování Hugem v roce 1966 nemůže být ani řeč, svědčí pouhá skutečnost, že román byl poprvé publikován až o dvacet let později.
       Titul Vrchol nadace (Foundation's Edge, 1982) je přeložen chybně a z hlediska obsahu je zcela zavádějící, poněvadž v něm v podstatě jde o střet rozhodujících sil galaxie končící na tajuplné Gaie, odehrávající se někde na hranicích Základnového impéria. Vlastní charakteristika románu je stejná jako u Foundation and Earth a stejně chybná a zavádějící, protože se nejedná o žádnou „dlouhou řadu epizod“, ale o ucelený, sevřený příběh. A na rozdíl trvzení o serálu odměněném cenou Hugo v roce 1966 obdržel Foundation's Edge na 41. Worldconu v Baltimore v roce 1983 Huga za nejlepší román.
       Vyvrcholením udivujících a nepochopitelných nepřesností je nabídka posledního ze třech inzerovaných Asimovů, totiž Zánik nadace (Prelude to Foundation, 1989), který je charakterizován stejnými slovy jako předchozí dva. Správný překlad názvu - Předehra k Základně - je skutečně výstižný z hlediska obsahu románu. Foundation (Základna) jakožto útočiště vypuzených psychohistoriků na chudobné planetě Terminus na periférii Impéria ještě neexistuje, a román popisuje životní osudy jejího zakladatele Hari Seldona. Častově se tak dostává před první díl celé ságy. A překlad názvu tohoto románu slibuje, že zanikne něco, co vůbec nevzniklo.
       A tak nakonec nevím, zdali vydavatelství AG Kult nemá na mysli nějakého jiného Asimova, než je ten, od něhož jsem v originále přečetl kromě Nemesis všechny dosud vydané SF romány a který se narodil 2.1. 1920 u Smolenska v SSSR a jako tříletý se dostal do New Yorku, aby v USA napsal řadu výborné fikce, mezi níž patří i Foundation Saga. Pokud však nemá, děsí mě pomyšlení, že vydané knihy budou na úrovni jejich oznámení.
       
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK