Logo rubriky
6/1991
  Cony (další) (88)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1991

VÁŽENÝ FAN(-KA)!

       
        Parcon '91 sa koná v dňoch 9. až 11. augusta 1991. Ubytovať sa však môžete už od 8. augusta.
       
        Návratky je treba podrobne vyplniť a zaslať súčasne s peniazmi (pošlete poukážkou „C“) na adresu:
       
       Organizačný výbor Parcon '91
       Poštový priečinok G-112
       040 01 Košice
       
       CENY JEDNOTLIVÝCH SLUŽIEB NA PARCONE '91:
       
       Ubytovanie pre jednu osobu na jednu noc  35,- Kčs
       Jedno jedlo (raňajky, obed alebo večera)  25,- Kčs
       Vstupné na slávnostnú párty 50,- Kčs
       
       Povinné platby (je treba platiť za každú zúčastnenú osobu):
       Zborník víťazných a ocenených poviedok súťaže o Cenu Karla Čapka Kočas
         40,- Kčs
       Materiály Parcon '91  30,- Kčs
       Vstupný poplatok  20,- až 90,- Kčs
       Svoj vstupný poplatok zistíte podľa nasledujúcej tabuľky (platí dátum, kedy pošlete návratku vst.poplatok)
       od 1.6. do 30.6.1991  40,- Kčs
       od 1.7. do 31.7.1991 60,- Kčs
       od 1.8. do dňa konania Parconu '91  90,- Kčs
       
       Celkovú sumu, ktorú máte zaplatiť vypočítate:
       počet nocľahov * 35 + počet raňajok * 25 + počet obedov * 25 + počet večerí * 25 + 40 (t.j. Kočas) + 30 (t.j. materiály) + vstupný poplatok (podľa predchádzajúcej tabuľky) + 50 (párty) = celková suma
       
       Môžete objednávať služby aj pre viacerých účastníkov. Ak so sebou chcete vziať rodinu, uveďte to v návratke a na túto návratku objednávajte iba služby pre svoju rodinu. Vtedy platíte za každého člena svojej rodiny iba vstupný poplatok.
       POZOR! Na jednu návratu je možné objednať služby iba pre jednu rodinu.
       V prípade, že sa Parconu nezúčastní objednávajúci, je treba pri prezentácii ohlásiť jeho meno, alebo rodné číslo (lepšie). Každý dospelý účastník musí mať občiansky preukaz, aby ho bolo možné ubytovať.
       
       Návratka pre Parcon '91, vyplní objednávajúci.
       
       Meno a priezvisko:
       
       Bydlisko:
       Telefónne číslo (aj smerový znak):
       Rodné číslo:
       Žiadate o služby pre svoju rodinu: Áno / Nie+
       Počet účastníkov:
       
       Všeobecne povinný poplatok:
       
       Vstupný poplatok ... * 20 40 60 90+= Kčs
       
       Povinné poplatky pre každého účastníka (okrem rodinných príslušníkov):
       
       Kočas ... * 40 = Kčs
       Materiály ... * 30 = Kčs
       
       Nepovinné poplatky:
       
       Párty ... * 50 = Kčs
       
       8.8.1991
       počet nocľahov ... * 35 = Kčs
       
       9.8.1991
       počet večerí ... * 25 = Kčs
       počet nocľahov ... * 35 = Kčs
       
       10.8.1991 počet raňajok ... * 25 = Kčs
       počet obedov ... * 25 = Kčs počet večerí ... * 25 = Kčs
       počet nocľahov ... * 35 = Kčs
       
       11.8.1991 počet raňajok ... * 25 = Kčs
       počet obedov ... * 25 = Kčs
       balíček na cestu ... * 25 = Kčs
       počet nocľahov ... * 35 = Kčs
       
       Celková suma:
       
       Objednávam si horeuvedené služby a potvrdzujem, že súčasne za ne zasielam poplatky.
       
       V ..........., dňa ........... ––––––
        podpis
       + nehodiace sa vyškrtnite!
       Návratky si môžete ľubovoľne rozmnožovať podľa vzoru.
       
        Organizačný výbor Parcon '91, Poštový priečinok G-112
        040 01 Košice
       ––––––––––––––––––––––––––––––
       Tatracon je turisticky zameraný con, ktorý sa koná v Slovenskom raji na Čingove. Ubytovať sa je možné buď v chatkách alebo aj v stanoch. Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov (cca. 150 - 200), je potrebné sa naň prihlásiť včas. Tohtoročný Tatracon sa koná 11. až 15. augusta a bude odpočinkový (po Parcone), zameraný na turistické vychádzky (jeden celodenný výlet a dva poldenné). Strava je zabezpečená ako celodenná penzia.
       –––––––––––––––––––––––––––––-
       Návratka pre Tatracon '91, vyplní objednávajúci.
       
       Meno a priezvisko:
       
       Bydlisko:
       
       Telefónne číslo (aj smerový znak):
       
       Rodné číslo:
       
       Počet účastníkov:
       
       Budete bývať v stane: Áno / Nie
       Ak si vyberiete bývanie v stane, zaplatíte za ubytovanie štandardne 50 Kčs na celý pobyt, pričom Vám môže byť doúčtovaná alebo vrátená časť z tejto čiastky.
       
       Všeobecne povinný poplatok:
       Vstupný poplatok ... * 20 = Kčs
       
       Nepovinné poplatky:
       11.8.1991
       počet nocľahov v chatke ... * 30 = Kčs
       
       12.8.1991
       počet penzií ... * 80 = Kčs
       počet nocľahov v chatke ... * 30 = Kčs
       
       13.8.1991
       počet penzií ... * 80 = Kčs
       počet nocľahov v chatke ... * 30 = Kčs
       
       14.8.1991
       počet penzií ... * 80 = Kčs
       počet nocľahov v chatke ... * 30 = Kčs
       
       15.8.1991
       počet raňajok ... * 25 = Kčs
       
       Celková suma:
       Objednávam si horeuvedené služby a potvrdzujem, že súčasne za ne zasielam poplatky.
       
       V ..........., dňa ........... ––––––
       podpis
       Návratky si môžete ľubovoľne rozmnožovať podľa vzoru.
       
       TATRACON - poznámky
       
       Telefón na Mia Bútoru: 0965 / 249-50
        249-51
        250-03
        250-91
       
       Objednávka ubytovania a stravy: TJ Tatran Spišká Nová Ves
        Čingov
        053 01 Smižany
       
       Ubytovanie: chaty Alpina - po 9 miest, 42 Kčs resp.110 Kčs (cudzinec)
        Tatran a Poniklec - 50 miest, 29 Kčs
        zruby - po 7 miest, cca 50, 24 Kčs
        pionierske chatky - po 4 miesta, cca 40, 18 Kčs
       
       Strava: celá penzia na deň 80 Kčs
       
       Program: celodenný výlet a 2 poldenné
       
       Ubytovanie môže byť od 11. alebo 12. augusta (určiť!).
       
hu
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK