Logo rubriky
6/1991
  Cony (další) (88)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1991

Parcon 91 News

       BURZA.
       Knihy je možné posielať vopred v balíku. Do burzy a dražby budú zaradené iba prihlásené knihy (t.j prihláška do 15.7.1991). Počet prihlasovaných kníh nie je obmedzený. Vyúčtovanie i nepredané knihy podľa priania môžeme zasielať aj dodatočne.
       
       SPONZORI PARCON'91:
       Tomáš Jirkovský a Laser. Vytištění Kočasu
       Miloš Podpěra a firma *.EXE. Plánuje uskutočnenie Volvo Busconu (cca. 50 ľudí) z Čiech cestou do Košíc aj späť. Ceny zhruba ako ČSAD!!!
       
       MENÁ VŠETKÝCH HOSTÍ
       prezradíme až v čase, kedy bude vstupný poplatok 90 Kčs (t.j. od 1.8.1991).
       Upozorňujeme záujemcov o organizovanie Parcon'92, že o mieste jeho konania majú rozhodnúť priamo účastníci Parconu 91 (uznesenie z jarnej porady ÚV ČSSFF). Preto všetkým záujemcom o organizovanie P'92 bude ponechaný priestor na akúkoľvek vlastnú propagáciu. Hlasovať sa bude tajne do hlasovacej urny. Všetci, ktorým srdce prahne po organizovaní Parconu 92, nech sa čím skôr prihlásia na OV P'91, aby sme ich mohli oboznámiť s podmienkami a možnosťami.
       
       KOČAS 1991
       bude mať pravdepodobne 2 diely - poviedky a novely.
       
       V rámci Parconu '91 sa uskutoční aj výstava UFO Centra a prednáška na tému UFO v Maďarsku a vo svete. Prednášateľom bude pán Kriston Endre z Maďarska.
       
       Záujemci o distribúciu SF v maďarčine sa majú prihlásiť na adrese Egon Niczky, Gagarinovo nám. 5, 040 20 Košice.
       
       POZNÁMKY EDITORA:
       V rozosielaných materiáloch od vás žiadame rodné čísla. Nie je to ani kvôli daňovému úradu, ani kvôli špekulácii, ale snažíme sa všetko evidovať na počítači a znalosť rodného čísla je v tom prípade veľmi výhodná.
       
       Opätovne prosíme kluby, aby nám ponúkli svoje programy. V opačnom prípade je možné, že najzábavnejším bodom programu na Parcone bude štvrtenie členov Organizačného výboru.
       
       Obdivuhodná terminológia tohoto plátku nie je spôsobená ani pisárkou, ani počasím, ale jeho editorom. Preto svoje výhrady smerujte na neho.
       
       Organizačný výbor Parcon '91, Poštový priečinok G-112
       040 01 Košice
       
       Vážený zástupca firmy, organizácie!
       Dovoľujeme si Vám ponúknuť materiálnu či finančnú účasť (spozorstvo) pri usporiadaní jubilejného, 10. ročníka celoštátneho stretnutia priaznivcov SF v Košiciach - Parcon'91. Parcon je najdôležitejšie a najpopulárnejšie stretnutie fanúšikov vedeckej fantastiky (SF) v ČSFR, združujúce ľudí zo všetkých sociálnych, spoločenských a duchovných sfér našej spoločnosti. V rámci Parcon'91 vystúpy viacero hostí z ČSFR, Európy a USA. Očakávame priaznivcov prakticky zo všetkých kontinentov, pretože Parcon je v hierarchii európskych stretnutí SF jedným z najprestížnejších, a teda aj najvyhľadávanejším a najobľúbenejším. Parcon'91 sa bude konať v novootvorenej budove Domu detí a mládeže, ktorý má všetky predpoklady na úspešný priebeh akcie takého významu. Má kapacitu do 2000 ľudí, ktorú mienime plne využiť.
       Z programu vyberáme: besedy s hosťami, diskusie, prednášky, semináre, audiovizuálne programy, laserové divadlo, psychotronika, UFO, vyhlásenie výsledkov celoštátnej literárnej súťaže, odovzdávanie ďalšich ocenení, burza a dražba kníh, plagátov, výstava umeleckých diel, kozmonautika, astronómia, archeostronautika, astrológia...
       Pozvané osobnosti na Parcon'91: A.Schwarzenegger, S. Weawer, J.M.Jarre, B.Vallejo, K.Vonneguth jr., R.Bradbury atď.
       Ak by sa Vaša firma rozhodla materiálne či finančne pomôcť pri organizovaní tejto akcie, Organizačný výbor Parcon'91 Vám ponúka nasledujúce výhody, plynúce zo sponzorstva:
       Časť Parconu'91 bude natáčať Slovenská televízia, pripravuje sa rozsiahle rozhlasové spravodajstvo, budú prítomný zástupcovia tlače z celej ČSFR, ale aj zo zahraničia. Ponúkame Vám priestor, kde môže byť inštalovaný Váš firemný znak, alebo reklama Vašej firmy. Je možné aj vyhradenie priestoru pre predaj Vašich výrobkov.
       Reklama Vašej firmy môže byť zverejnená prakticky vo všetkých tlačovinách Parcon'91 (program, plagát, pútače, zbierka víťazných poviedok, Parcon'91 News).
       Dom detí a mládeže mesta Košíc má vlastný TV okruh so štúdiom a monitormi v každej miestnosti. V prípade, že už máte natočený reklamný videoklip Vašej firmy, je možné ho prezentovať niekoľkokrát denne. Jednoduché videoklipy môžeme zabezpečiť.
       Konferenciér na slávnostnom otvorení a pri udeľovaní cien, kde sú prítomní prakticky všetci návštevníci, spomenie Vašu firmu ako sponzora akcie.
       Parcon'91 ponúka aj ďalšie mimoriadne možnosti reklamy, ktoré nie sú bežne dostupné - ohňostroj s ohnivým znakom Vašej firmy, štart montgolfiéry so znakom Vašej firmy, ukážky historických bojových umení (kendo, kung-fu, šerm) pod znakom Vašej firmy, a mnohé ďalšie možnosti na netradičnú a účinnú reklamu.
       Všetky tieto, ale aj ďalšie výhody môžete získať za mimoriadne výhodné ceny!
       Vašu materiálnu alebo finančnú pomoc očakávame pri nasledovných položkách:
       - tlač farebných plagátov s motívom SF (1000 ks) - 10000 Kčs
       - tlač publikácie s víťaznými poviedkami (1000) - 20000 Kčs
       - tlačoviny pre účastníkov (program atp.) - 3000 Kčs
       - výroba znakov a visačiek - 10000 Kčs
       - ceny pre víťazov literárnej súťaže - ľubovoľné
       - príprava a priebeh slávnostného otvorenia - 5000 Kčs
       - párty pre pozvaných hostí - 10000 Kčs
       - ubytovanie hosťa - 30 Kčs/noc, resp. hotel Slovan Košice
       - tlmočnícke služby - 350 Kčs/jazyk a deň
       - ubytovanie a strava pre laserové divadlo - 5000 Kčs
       - ohňostroj s reklamou Vašej firmy - 5000 Kčs
       - štart balóna s reklamou Vašej firmy - 6000 Kčs
       - kendo, šerm - 1000 Kčs
       - zabezpečenie ostatného programu SF - 5000 Kčs
       - zabezpečenie autobusu - 2000 Kčs
       - zápalky s reklamou Vašej firmy a Parcon'91 v počte 3 milióny kusov - 10000 Kčs
       - tričká so znakom Parcon'91 - 3000 Kčs
       - hlavný znak Parcon'91 na priečelí Domu detí a mládeže mesta Košice - 2000 Kčs
       - materiál na ostatnú reklamu - 2000 Kčs
       Ceny sú predbežné.
       Ak ste si z našej lukratívnej a bohatej ponuky vybrali, respektíve potrebujete pre svoje rozhodovanie ďalšie informácie spojte sa s nami listom alebo telefonicky na týchto kontaktoch:
       Organizačný výbor Parcon '91, Poštový priečinok G-112,
       040 01 Košice
       RNDr.Martin Schuster, Juhoslovanská 5, 040 01 Košice
       Telefóny:
       PhDr.Egon Niczky, (095) 246 75 v pracovné dni do 15.00
       Ing.Peter Sadovský, (095) 420 006 v pracovné dni do 15.00
       434 523 denne večer
       Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na spoluprácu!
       S úctou
RNDr.Martin Schuster
predseda OV Parcon'91
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK