Logo rubriky
5/1991
  Recenze (další) (90)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 8/1991  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1991

Exalticon

       Vydavatelství Polaris, sídlo Rožnov pod Radhoštěm, tiskne se v Opavě, jména vydavatelů neznámá, jen poděkování naznačuje, že se na věci podílel opavský klub SF. Asi málo, jinak by vydavatelům vysvětlil, že u překladů se obvykle uvádějí jména překladatelů, že názvy literárních žánrů se píší s malým písmenem a že i v povídce vyprávěné v první osobě patří argotismy do přímé řeči, ale nemají se neorganizovaně objevit v jinak spisovně vyprávěném ději. Natož pak v povídce vyprávěné v osobě třetí (Sheckley).
       Vydavatelé vyzývají autory, aby jim zasílali své výpracky, neboť Exalticon chce být literárním magazinem. To je od nich nesporně sympatické, ale když já mám takový pocit, že povídky jsou tištěny bez copyrigtu a že tu hrozí menší průšvih...
Carola'B
       
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK