Logo rubriky
8/1992
  Fandom (další) (102)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1992

Literární víkend aneb hlava plná SF

Setkání účastníků brněnského literárního workshopu a lektorů proběhlo poslední květnovou neděli v Příšťpu u Jaroměřic nad Rokytnou.
       Jako workshopista (neboli „chovanec“) jsem šťastně dorazila do Divadelního mlýna, kde se celá akce konala.
       Zpočátku byla nálada chladnější, jen pár zaběhlých scifistů živě diskutovalo. Jak lektoři se víkendu účastnili: Eva Hauserová, Michal Zítko, Richard Podaný, Vilma Kadlečková, Carola Biedermannová, Jan Oščádal, Cyril Simsa a další. Omlouvám se, jestli jsem na někoho zapomněla, nebo jej neprávem zařadila mezi chovance.
       Ostatní, mezi něž se počítám, koukali, občas poslouchali, ale hlavně mlčeli.
       Muselo se něco stát! Ten rozhodující přelom představovalo divadelní představení v režii Caroly Biedermannové. Měla bych podotknout, že valná většina workshopistů improvizovala s nadšením. Vůbec jsem nečekala, že hra vyvolá úplně jinou atmosféru. Otevřenou, plnou diskusí, předávání zkušeností, zábavy, ale i sporů a konfrontací. Tak proběhly i oba víkendové dny na Divadelním mlýně.
       Po řadě bloků a všemožných přednášek, během kterých se můj blok slušně zaplnil, následovalo vyhlášení Velkého tematického úkolu. Carola navrhla „Trest smrti“ a Vilma „Rozhovor s démonem“.
       Odpoledne jsme se tedy odebrali na tichá místa a začali tvořit.
       K večeru stejně většina neměla nic, pokračovalo se tedy předčítáním a rozborem povídek, které autoři přinesli s sebou.
       Náhle se zjevil Jam Oščádal s deskami v rukou. Vyhlásil dražbu dopisů. Měla bouřlivý průběh.
       Ceny dopisů stoupaly, stejně jako stoupala nálada zájemců. Pár nejcennějšího se vyhouplo až nad stovku (korun). Když si scifiské začali uvědomovat, kam že to peníze strčili, byl pochopitelně dávno konec. Aspoň se mohli utěšovat vědomím, že vybrané prostředky poslouží workshopu samotnému.
       Živá výměna názorů, nyní rozdělená do skupinek, pokračovala dál. Okolo půlnoci se debaty o sci-fi rychle zvrtly do politiky. Poněvadž byli na víkendu přítomni i scifisté ze Slovenska, nabývaly dalších rozměrů.
       Po vyčerpávajících proslovech se spalo dobře, až na ranního kohouta. Uvažovala jsem, zda do Velkého tematického úkolu nemám zamontovat otrávené zrní.
       Snídaně však zahnala všechny chmury a dodala odvahy při předčítání výtvorů. Skoro všechny pojednávaly o „Trestu smrti“, v některých byl tento motiv dokonce propojen i s „Démonem“. Vítězové byli odměněni místními oblíbenými nápoji.
       Dále neděla ubíhala v odjezdovém duchu, část chovanců a lektorů pakovala, část sledovala video nebo hrála společenské hry, zbytek odjížděl. Nemám ráda loučení, jenže co se dá dělat.
       Děkuji Jamovi Oščádalovi za to, jak se o nás staral běhedm celé akce, děkuji obětavému „personálu“. Mé díky patří samozřejmě i lektorům, kteří se nás během dvou dnů snažili zformovat do spisovatelské podoby.
       Literární víkend byl zkrátka perfektní!
MAKK
       P. S. Probleskly zprávy, že se na příští rok chystá literární týden o prázdninách...
       

SF & F WORKSHOP

       Pro všechny nové autory, kteří chtějí analyzovat svoji tvorbu a zvýšit tak naději na otištění svých prací v renomovaných časopisech a antologiích, rozšiřují časopisy IKARIE a AF 167 československý literární workshop pro nové spisovatele science fiction a příbuzných žánrů na permanentní čili nepřetržitý běh. Zaslané povídky jsou průběžně hodnoceny jednak brněnským fandomem z řad členů SF klubu NYX, jednak přihlášenými autory navzájem v tzv. korespondenčním řetězci a především recenzenty pražských a brněnských redakcí.
       Posláním workshopu je přivést autora na základě řady objektivních názorů a hodnocení k ideálnímu tvaru jeho práce. Bez omezení jakýmkoli termínem mohou všichni spisovatelé, ať začínající nebo již protřelí, kteří mají zájem o kritické rozbory a polemiku a jsou zvědaví na názor profesionálů i amatérů, zasílat původní a dosud nepublikované prózy na adresu workshopu. Nejlepší literární díla budou uveřejněna v časopisech IKARIE, AF 167 a ve speciálních antologiích. Veškerá tíha budoucnosti československé SF literatury spočívá na nových autorech, proto ať nezahálí ani jeden psací stroj!
       Bližší informace na adrese: SF & F WORKSHOP, Dobrovského 38, 612 00 Brno.
       Nezapomeňte Parcon 1992 se blíží
       Pokud jste ještě nedostali pozvánku napište si
       na adresu:
       Aleš Koval
       Zborovská 11
       701 OO Ostrava 1
       % (069) 212á084
       Podrobněji viz IK 6/92.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK