Logo rubriky
5-6/1993
  Cony (další) (109)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1993

Všichni jsme Parcoráni

Účastí na Parconu vyjadřuje fan svůj hlubší vztah k fandomu, ochotu obětovat svůj čas (i peníze) vznešené myšlence science fiction. Každého, kdo se zúčastní některého Parconu, můžeme tedy nazval Parcoránem, není však členem Parcorán klubu. Tento klub v současné době soustřeďuje účastníky všech dosavadních Parconů. Počet členů tohoto klubu trvale klesá a klub takto koncipovaný je z biologických důvodů neodvratně odsouzen k zániku. Vyvstává tedy potřeba jeho určité inovace, což uznala i podzimní porada SF klubů (viz Interkom č. 1-2/1993).
       Je zřejmé, že členy inovovaného Parcorán klubu by měli být fanové, kteří se účastnili určitého a to dost vysokého počtu Parconů, protože počet účastníků alespoň jednoho Parconu jde do tisíců. Navrhuji tedy Parcorán klub rozšiřovat postupně a to tak, že letos (1993) by bili přijati fanové, kteří se nezúčastnili jednoho Parconu (zúčastnili se tedy všech osttních). V příštím roce potom ti, kteří se nezúčastnili dvou Parconů. Další rozšiřování by se uvážilo později podle počtu členů klubu, aby zůstal v únosném rozsahu (doporučuji několik desítek členů), případně lze počet účastní stanovit na 10.
       Tímto způsobem by byli k účasti na Parconech motivováni i ti, kteří se některého Parconu ze závažných důvodů nemohli zúčastnit, nováčci by měli perspektivu, že při dostatečné vytrvalosti se členy tohoto exkluzívního klubu mohou stát. Dosavadní členové Parcorán klubu by se změnili v čestné členy, požívající všeobecné úcty.
       Tento přístup pokládám za spravedlivý i z toho důvodu, že v prvních letech nebyla rovná možnost účasti na Parconech pro všechny zájemce. Pamětníci potvrdí, že SF kluby dostávaly přidělené limity účastníků. Měla by se proto za účast na Parconu uznávat i účast písemná, tj. zaslání příspěvku do soutěže o Cenu Karla Čapka, kde žádné omezení nebylo. Evidence těchto účastníků existuje.
       Noví kandidáti na členství v Parcorán klubu by měli písemně sdělit, kterého Parconu se nezúčastnili a proč (z evidenčních důvodů).
       Označení Parcoránů písmenem C za jménem (tedy např. P. Konupčík, C) by bylo možné zachovat s doplněním o číslovku, kolika Parconů se nezúčastnil (např. J. Pavlík, C 1). Tuto symboliku by mohl používat každý účastník Parconů. Nováček na 12. ročníku Parconu by se tedy označil jako A. Nováček, C 11 (nezúčastnil se 11 předcházejících Parconů).
Pavel Weigel, C 1
       
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK