Logo rubriky
8/1993
  Fandom (další) (111)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1993

Parcon 93 - porada SF klubů

       Porada to byla krátká, nicméně důležitá. Svědčí o tom sám fakt, že se vůbec uskutečnila, dokonce za hojné účasti. Na jiných conech se totiž porada na programu sice občas vyskytuje, ale nepřijde na ni ani noha.
       Tato začala trochu netradičně bodem č. 2 - kde se bude konat Parcon v příštím roce. Teplice s definitivní platností odstupují (viz mezinárodní ostuda na Jersey). Zájem projevuje SFK Nazca z Ústi nad Labem, jako druhý kandidát, který o tom ještě neví, je Zdeňkem Rampasem jmenován Šumperk. Jeho představitel, Petr Konupčík, se však vzápětí kandidatury dobrovolně vzdává, protože příští rok je v Šumperku plánována akce Morava 94. S menším zpožděním se dostavuje další kandidát - Banská Bystrica a člen Rady Peter Pavelko. Jako omluvu uvádí, že nepředpokládal, že by to začalo včas.
       Tím konečně může být nastolen pořádek a jednat se o bodu 1, kterým měl být Vartacon a definitivní schválení existenčních změn fandomu z jarní porady i ze strany Slovenska. Egon stručně shrnuje její závěry a současně nás seznamuje s návrhem slovenských klubů o automatickém zrušení členství v ČS(SF)2 při nezaplacení příspěvků v řádném termínu.
       V souvislosti s tímto problémem ZR objasňuje, proč se vlastně členské příspěvky platí. Primárním důvodem je represivní funkce (aby těch klubů nebylo tolik), druhotným důsledkem je pak to, že získaný obnos se dá občas na něco použít, a sice buď vratným způsobem (zálohování akcí), nebo nevratným (to jest v podstatě na jakýkoliv účel, který si odhlasujeme). Nyní by v pokladně mělo být asi 3000 korun. ZR rovněž uvádí, že příspěvky klubů se obvykle vybírají na poradě, lze je samozřejmě poslat i s předplatným na IK.
       Na Egonův návrh se o budoucnosti ČS(SF)2 hlasuje aklamací, to znamená, že kdo je proti, musí se ozvat. Nikdo tak nečiní, z čehož plyne, že rozdělení ČS fandomu je schváleno tak, jak bylo navrženo na jarní poradě, s dodatkem o zániku členství, nezaplatí-li klub včas příspěvky. V tomto smyslu bude podána na ministerstvo žádost o změnu stanov.
       ZR referuje o projektu „Kdo je kdo v ČS SF aneb Velká kniha o fandomu“.Ukazuje se, že jako kniha je ekonomicky nereálný. Počítá se s tím, že co bude hotové, vydá se formou sešitku (cca 64 stran), což přijde daleko levněji a vyplatí se i při menším nákladu, protože by se investovalo prakticky jen do tiskárny. Vazačské práce, jako je skládání a sešití, by si fandom udělal sám. Později by vycházely další díly. Předplatitel Kdo je kdo by měl nárok na dva. Navrhovaným obsahem těchto postupně vydávaných brožurek je bibliografie fanzinů, recenze z IK i z fanzinů, kniha reportáží, KLÍČ Zdeňka Páva (neboli Klub líného čtenáře, jakýsi „auscuc“ nyní asi 290 knih, většinou předválečných, aby se člověk mohl orientovat, bez četby kterých děl se může klidně obejít).
       Na pořad přicházejí personální otázky. Nikdo neprotestuje, když členství Franty Hlouse v Radě ČS fandomu se pokládá za ukončené. Dosavadní revizor Franta Moravec je povýšen na člena Rady s tím, že bude i nadále vykonávat funkci revizora. Prezidentem slovenské části fandomu se stává Peter Pavelko. Na podzimní poradu bude připravena nová kompletní kandidátka.
       Porada se posléze vrací k nedokončenému úvodnímu bodu 2. Svoji kandidaturu na Parcon 94 předkládá Banská Bystrica. Stravování a ubytování by mělo být na univerzitě, v objektu bývalé politické školy, což samo o sobě je zárukou vysoké úrovně. Promítání je zajištěno v Domě kultury, na své by si přišli i milovníci fantasy.
       Všichni kandidáti mají možnost připravit se do podzimní porady (kolik lidí jsou schopni ubytovat a kde, jak bude zajištěno stravování, umístění jednotlivých pořadů a podobně), kde bude o pořadateli Parconu 94 s konečnou platností rozhodnuto.
       Na podzimní poradě by se mělo hlasovat i o pořadateli Parconu 95. Jediným kandidátem dosud bylo Brno, další předběžný zájem projevuje i Opava a samozřejmě Ústí, pokud by nedostalo příští rok. Petr Konupčík poznamenává, že Šumperk by se možná ucházel o kandidaturu na rokem 2000. Tato nejapná narážka má za následek, že si fandom ujasňuje, jak to vlastně s volením Parconu je. Obvykle se jeho pořadatel určuje s dvouletým předstihem, Parcon 94 je mimořádnou situací, neboť se původně počítalo s Teplicemi.
       Na závěr tradiční bod všech porad - aktivity klubů. SFK Třesk z Třebíče připomíná, že v lednu oslaví desetiletí svého vzniku. Minicon v Praze je plánován na listopad. Na Dracon by možná mělo být zajištěno ubytování i ve vlastním spacáku.
       Úplně nakonec na žádost prezidenta Petr Konupčík svým zvučným hlasem prohlašuje Parcon 93 za uzavřený (i když některé pořady ještě pokračují) a zástupci SFK Nazca mohou začít s uplácením eventuálních voličů pomocí sborníku Vision, který klub vydal, což jim bylo v průběhu porady samotným prezidentem fandomu zatrženo.
       
       Po Dárečkově upozornění, že svůj výrok „Budeš psát zápis z porady“ mínil jako větu oznamovací, z nedostatku jiného dobrovolníka zplodila
Jiřina
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK