Logo rubriky
8/1993
  Cony (další) (111)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1993

PARCON

O Parconu podala již vyčerpávající reportáž Eva a ještě podá BP, já si dovolím jen drobný dodatek. Velmi se mi líbily v rámci porady klubů (neděle dopoledne) ohlasy na organizaci právě končícího Parconu. Myslím, že podobné připomínky by měly ukazovat budoucím pořadatelům budoucích Parconů čeho se vyvarovat, co zařídit lépe. A bylo by dobré přímo zařadit do programu takovéhle připomínkové řízení, kde by se mohly vyříkat i případné neshody. Ovšem pochvaly také.
       Z letošního Parconu připomínám: při obědě a večeři v jídelně ZŠ nebyl ani čaj, promítání filmů a večeře začínaly ve stejný čas (podle kuchařek nebyl problém dohodnout večeři o půl hodiny dříve), výstava T. Rotrekla měla být podle programu otevřena v sobotu do 18.00, v neděli pak ještě dopoledne, zavírala ovšem v sobotu v poledne, pan Holub si stěžoval, že kdyby věděl, že odpadne autogramiáda v neděli dopoledne, odjel by již dříve, nikdo z organizátorů ho při jeho sobotní přednášce oficiálně neuvedl a moderátorku mu nakonec dělala paní Freiová, Eva H. nevěděla, že má celou sobotu vést Workshop, až si to přečetla v programu. A dražba se mi zdá být příliš pozdě (to na všech Parconech), a když v ní nějaký nešťastník má knihy/peníze a hromadný odjezd např. Peškobusu je dopoledne, nezbývá mu nic jiného než a) zajistit si při vyúčtování zástup b) nechat ujet zajištěný spoj a po skončení dražby se vrhnout pod kola ČSD nebo ČSAD.
       Pochvaly: prosté lidské slovo organizátorů či dohližitelů: Pochutnali jste si? Vyspali jste se dobře? Potěší to.
       Vyjmenované nedostatky jsou ovšem jen ty, na které si člověk v tak skvěle organizovaném Parconu, jakým byl Šumperský, pamatuje. Při ostatních Parconech je tolik chaosu, že to prostě nejde vyjmenovat.
       Pro příští organizátory: hezky to napsal E. Niczky, jak to bylo v IKxx...: každý host měl přidělenéh svého „člověka“, který mu ukázal místnost, kde bude mít přednášku, a v příslušnou dobu ho tam odvedl, uvedl, případně obsluhoval techniku (samozřejmě předem připravenou a odzkoušenou). Zkrátka aby si host Parconu připadal opravdu jako host a nemusel shánět klíče, ev. prodlužovačku. A prosím: nedávejte pokud možno atraktivní pořady paralelně. Ač scifistka, ještě se neumím rozdvojit či roztrojit, abych stihla všechno!
MiRA
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK