Logo rubriky
1/1994
  (115)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 1-2/1994  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1994

Nenechte mne v tom samotného!

       Už zhruba rok se s větším či menším úspěchem snažím spisovat své dojmy z různých knížek a na stránkách Interkomu se o ně s vámi podílet. V žádném případě si však nechci uzurpovat právo na moudrost a neomylnost a tak s nelibostí sleduji, jak mizí recenze ostatních, tradičních interkomských recenzentů a zůstávají pouze mé vlastní výtvory.
       Ovšem vrcholem všeho a zároveň posledním šťouchancem, který mne donutil napsat tyto řádky, bylo třinácté číslo loňského ročníku, jehož KVARK se skládal pouze a jen z mých dílek, čímž jsem se nedobrovolně dostal do pozice „kulturního diktátora“, určujícího, co je dobré a co ne. A to jsem rozhodně neměl v úmyslu.
       Proto vás, všechny dobré scifistické duše, vyzývám, chopte se pera, psacího stroje nebo počítače a koukejte také něco vytvořit a poslat do IK. A to tak, že hned! Pište i třeba kritiky na knížky už jednou recenzované, neboť vždy je lepší pohled z dvou či více stran. A tak vy, kteří jste ještě nic nenapsali, i vy, co už máte několik či mnoho příspěvků za sebou a poslední dobou jste jen odpadli (zřejmě jste zlenivěli, když to za vás oddřel někdo jiný), pomozte mi rozbít můj vznikající monopol!
Martin Češpivo
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK