Logo rubriky
3-4/1994
  Úvahy, eseje (další) (116)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1994

Co znamená science fiction?

(Výzva  k  rozumu)
       Pokud jste si mysleli, že zde hodlám rozebírat význam tohoto literárního žánru, tak si to nemyslete. V tomto krátkém zamyšlení se chci zabývat otázkou označení sc-fi v češtině. Pokud jsem dobře informován, zní toto vědeckofantastická literatura. A v tom je právě jádro pudla. Bohužel neznám původce oné chybné nálepky. Pravděpodobně k nám pronikla od našeho velkého bratra kdysi v dobách minulých.
       Zeptáte-li se, co je na onom označení špatně, odpovím: téměř všechno. Abychom si udělali jasno, stačí zalistovat v jakémkoli trochu větším anglickém (americkém) výkladovém slovníku. Já jsem použil Websterův z roku 1984 (mimochodem vydaný společností Houghton Mifflin Co., která je i autorem slovníku synonym a kontroly pravopisu pro MS-Word). Zde je pod heslem science fiction uvedeno: fiction, v jejíž zápletce je použito imaginárních (pomyslných, dosud neznámých) možností vědy. Nyní již stačí nalistov at heslo fiction a jsme doma. Znamená: [2a] Literární dílo, jehož obsah je vytvořen představivostí a které nemusí nutně být založeno na skutečnosti. [2b] Kategorie literatury skládající se z děl výše uvedeného druhu ve formě románů, povídek a dramat (česky bychom řekli próza).
       Shrneme-li si nyní výše uvedené údaje, vyjde nám, že science fiction v češtině znamená vědecká próza (příp. i vědecká poezie). V porovnání s otrocky převzatým nedokonalým a zavádějícím překladem je hlavně mnohem kratší, navíc vhodně doplňuje již ustálený termín fantastická literatura. Dále se nám nabízí i možnost konečně přeložit u nás různě komolenou anglickou zkratku sci-fi (dle slovníku [saj'faj]). Navrhuji například VP, v.p., věd-pró, věd-po. První dvě navíc mají tu výhodu, že je jimi možno označit jak prózu, tak poezii.
       Pokud vám připadá můj překlad jako nepovedený či hloupý, věřte mi, že je to pouze otázka času a zvyku. Uvidíte, že i vy mu po týdnu či dvou přijdete na chuť. Proto vás tímto vyzývám: Zameťme konečně s přežitkem z dob nedávno minulých a zbavme náš oblíbený žánr toho nevkusného, jazyk lámajícího a hrdlo vysoušejícího označení! Zaveďme konečně pořádek v našich semknutých řadách a přinuťme vydavatele a literární vědce změnit oficiální terminologii! Výsledek za to určitě stojí.
       
       P.S.: Zajímají mě i vaše názory. Můžete mi je posílat na níže uvedenou adresu.
       
Jiří T. Pelech / KJMT Mladá Boleslav
293 01 Řepov 146
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK