Logo rubriky
7-8/1994
  (119)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1994

Věd-po? Fuj!
(Výzva k nerozumu)

       V Interkomu č. 3-4 se v článku Co znamená science fiction? zamýšlí Jiří T. Pelech nad pojmy „science fiction“ a „vědecko-fantastická literatura“. Autor článku nesouhlasí s označením „vědecko-fantastická literatura“, které se mu zdá nepřesné, a navrhuje přeložit do češtiny anglický termín „science fiction“ jako „vědecká próza“ (zkratka VP, věd-po, aj.).
       Ačkoliv závěr Pelechova článku („Zaveďme konečně pořádek v našich semknutých řadách...“) pokládám již za úmyslnou nadsázku, dovolím si nesouhlasit s jádrem článku, míněným zřejmě vážně.
       Kdosi řekl (myslím, že Sam Lundwall), že termín „science fiction“ stále méně a méně odpovídá svému obsahu, ale přesto ho lidé dál užívají, protože se už zabydlel a s lepším názvem stejně nikdo nepřišel.
       V tom to opravdu je. Přestože science fiction v překladu zní „vědecká próza“, science fiction není vědecká próza. V dobách Huga Gernsbacka, kdy pojem vznikl, bylo pro SF povinností obsahovat prvek vědy nebo techniky. Nyní tomu tak naštěstí není a science fiction v sobě zahrnuje pěkně širokou škálu fantastické prózy - od tvrdé technokratické SF až po spekulativní experimentální díla na pomezí žánru. V toleranci SF žánru je také jeho krása. A je v ní i zádrhel, protože každý si pod označením „science fiction“ představí něco trochu jiného. Nezdá se však, že by to vadilo někomu jinému, než literárním teoretikům prahnoucím po přesně vymezujících definicích.
       Zůstaňme u „nerozumného“ označení science fiction nebo SF nebo sci-fi, jak je komu libo. Každý víme, o co jde, i když o tom má každý jinou představu.
       
       P. S.: Do Encyklopedie SF, která možná vyjde koncem tohoto roku, jsem napsal heslo o termínech souvisejících s fantastickou literaturou, kde „škatulkuji“ a rozlišuji mnohem přísněji, než ve výše podaném textu. Není to protiřečení. Jednak má Encyklopedie blíže k literární teorii než čtenářsko-fanovský jazyk, a proto je určité škatulkování a definování nezbytné, jednak řada pojmů (fantastika, fantasy, spekulativní próza, aj.) vznikla na Západě jako „tržní kategorie“ a je třeba vysvětlit, co je těmi slovy míněno.
Ivan Adamovič
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK