Logo rubriky
5/1995
  Cena Karla Čapka (další) (126)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1995

Drobný příspěvek k diskusi o budoucnosti
Ceny Karla Čapka

       
Rád bych zde ukázal na jednu, pro mnohé možná těžko stravitelnou, vizi budoucnosti. Netvrdím, že se s touto vizí plně ztotožňuji, ale považuji ji za reálnou. Jedná se o zrušení CKČ jako „federální“ (= dvojjazyčné) soutěže a její nahrazení jen českou částí.
       Co činí tuto vizi pravděpodobnou?
       1. Existence Ceny G. Reussa. Tato cena sice nemá tradici CKČ, zato se nepotýká s mnohými jejími problémy (solidní ocenění vítězů, zajištění sborníku, oficiální podpora). Slovenský SAF prostě odvedl kus práce a tak se v této soutěži stále objevují nová, z CKČ neznámá, jména. Může se nakonec klidně stát, že bez ohledu na výsledek diskuse o budoucnosti CKČ, získá tato soutěž na Slovensku vysokou prestiž a CKČ jednoduše převálcuje. Když k tomuto připočteme postfederální komunikační překážky a stav publikací slovenských prací v Česku je možné, že celý proces již probíhá.
       2. Ze strany slovenských fanů (často porotců CKČ) jsem nejednou slyšel výroky, které by se daly shrnout do následující hypotetické teze: „Zúčastní-li se CKČ dvě stejně dobré povídky, jedna v češtině a druhá ve slovenštině, ta slovenská se umístí hůř.“ Dokázat tento výrok by bylo technicky velmi obtížné i když v zásadě snad možné (např. nechat přeložit pět a pět povídek do druhého jazyka a předhodit je dvěma různojazyčným skupinám poroty tak, aby překlady a originály nikdo neviděl vedle sebe). Zakopaný pes je však někde jinde. Teze je buď pravdivá a pak je to vážný, ale obávám se, že neodstranitelný, problém v organizaci hodnocení. Jakýkoliv pokus o národní hodnocení skončí pravděpodobně u kvót zvýhodňujících menšinu. Nebo teze není pravdivá, leč o její pravdivosti je přesvědčena významná část slovenského fandomu. A to je také vážné a řešení je snad v maximální objektivitě a průhlednosti celého hodnotícího systému. (Existuje i třetí možnost, že trpím stihomamem a celou tezi jsem si vymyslel abych podkopal základy česko-slovenského fandomu - leč existují ještě body 1 a 3.) Navíc je tu ještě jeden objektivní prvek asymetrie: Slováci jsou už od federace více zvyklí číst česky, v Čechách je spousta lidí přirozeně líná a čtení ve slovenštině je výsadou převážně fandomových veteránů. Současný stav v oblasti médií a zvláště literárního trhu tuto českou „negramotnost“ bude jen prohlubovat.
       3. (Přiznávám, že tenhle bod je tak trochu dopočtu.) Už dnes je postavení na Slovensku žijících účastníků CKČ nerovnoprávné. Centrum pro příjem prací do CKČ je v Čechách a naše pošty už spolu nekamarádí. Zdražení poštovního styku mezi státy bývalé federace je další ránou jakýmkoliv česko-slovenským aktivitám (viz. např. i SF&F Workshop).
       Co říci zavěrem? Cílem tohoto příspěvku je ukázat reálné možnosti vývoje (bez posuzování přijatelnosti) a hlavně otevření diskuse na toto téma. Těžiště této rozpravy by mělo ležet jednoznačně na Slovensku a omlouvám se tímto, že jsem zasahoval do vnitřních záležitosti slovenského fandomu. Budoucnost většinou není taková, jakou bychom si jí představovali, ale SF fan by měl být na ní alespoň připraven.
Marvin
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK