Logo rubriky
6-7/1995
  (127)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1995

Slovo k Interkomu

Když mi Zdeněk sdělil, že na mou obhajobu pulců byla briskně (nebo bryskně?) vypracována obhajoba mamutů, mé staré, unavené srdce se zachvělo blahem. Byly totiž doby, kdy ve fandomu a Interkomu kvetla recese tisícerými mnohotvárnými květy. Potom, po plyšákovém převratu, na nějakou dobu přestali fanové do IK psát vůbec, s výjimkou nastupujícího, převážně drakobijeckého mládí. Ta doba pominula, lidé píší a Zdeněk dokonce nad některými příspěvky badá, zda je vůbec tisknout.
       Teď, snila jsem, se znovu vrátí čas krásného blbnutí. Ve fandomu vznikne strana Mamutů a strana Pulců a bude se zběsile lobovat za spravedlivé zastoupení obou seskupení v Koordinační komisi (vzhledem k tomu, že ke členství v KK musí být fanové přemlouváni, občas i ručně, by to asi Zdeňkovi pomohlo) a zejména v porotách literárních soutěží (což by bylo ku prospěchu věci), budeme možná i plodně diskutovat o tom, že literatura o pozorování pulců může být veleúspěšná (nejúspěšnější Durrelovy knížky jsou aspoň zpoloviny o pozorování pulců, hlemýžďů a podobných potvůrek podivných) a že mamut může být v literatuře dobrý i k něčemu jinému, než k přežírání se. (Opravdu může, ale proč bych poskytovala Mamutům argumenty?)
       Nu, Obhajoba mamutů mé naděje nenaplnila. Tak či onak, začínám mít pocit, že IK je zhůvěřile vážný. Někdy jsou příspěvky až agresivně vážné (nějak nemám jiný termín), bez jakéhokoliv odlehčení. Budiž, IK je takový, jaký ho přispěvatelé napíší. Pak by ale měl být a k t u á l n í m zpravodajem fandomu. To jest, příspěvky, které se týkají událostí či knih starších než tři měsíce, bych, milý Zdeňku, bez milosti vyhazovala (škola Nemesis, recenze na dva měsíce starou knihu je brána jako totálně zastaralá) a u recenzí či zpráv o událostech či hříších fanů, které se odehrály před rokem nebo více léty bych radila předpokládat, že se z nich viník už vyzpovídal (týká se i příšerných překladů), a upadly v zapomenutí, jako já zapomněla na celý materiálek o Zvířeti nemocném rozumem a tuhle diskusi pro zastaralost prostě přeskakuji.
       Přátelé, fanové, scifisté, slyšte:
       Nedalo by se nakonec z diskuse o Mamutech a Pulcích přece jen něco udělat? Nějaká junácká recese? Ale aby měla smysl.
       Když to nepůjde, tak to nepůjde. Medvídka kvůli tomu kopat nebudu, neboť to pokládám za zavrženíhodnou surovost.
CB
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK