Logo rubriky
8/1995
  Fandom (další) (128)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1995

Jarní porada klubů

První přikázání československého fandomu hlásá: „Na poradu klubů dvakráte do roka jezdit budeš“, takže mi nezbylo než uposlechnout volání jara a spolu s nastupujícím ročním obdobím nastoupit cestu do Březové nad Svitavou, která se stala oním poutním místem, kam směřují kroky pravověrného člena fandomu. Někteří z nás na této pouti museli snášet ústrky a příkoří, jejichž jediným cílem bylo svésti klubového fana z cesty pravé. Nicméně oni postižení byli natolik silni duchem, že je nic nemohlo odklonit od kýženého cíle. Tolik stručný úvod do děje, nyní něco strohých fakt.
       Program byl jako obyčejně velmi bohatý, protože nám zůstalo spousta otázek načatých na podzim loňského roku (či ještě mnohem dříve). Nemusím ani příliš zdůrazňovat, že o program na následující sedění nemusíme mít strach.
       Ale dosti tlachů. Prvním bodem bylo projednávání dopisu Egona Niczkyho z Košic, který s nelibostí poukazuje na opomíjení Parconu ve prospěch Bohemiaconu, kteréhožto prohřešku se dopustili letošní organizátoři Parconu ze SFK Nazca v Ústí nad Labem. Podle slov prezidenta slovenské části se jedná v podstatě o názor většiny fanů ze Slovenska. Zástupce klubu Nazca uznal všechny chyby a slíbil sjednat nápravu, slovenská strana byla pověřena vypracováním statutu Parconu, který budou muset dodržovat všichni, kdo budou chtít v budoucnosti (pravděpodobně od příštího roku) pořádat Parcon.
       Dalším bodem byla otázka založení nadace fandomu. Z debaty vyplynulo, že není třeba zakládat další oficiální organizaci, protože fandom ve formě občanského sdružení plně postačuje.
       Dále byl přednesen návrh na vytvoření funkce oficiálního tiskového mluvčího české odnože fandomu, který by se měl starat nejen o pořádání tiskové konference nejméně jednou ročně, ale měl by vyvíjet i další aktivity, které by napomohly zviditelnění fandomu v povědomí širší veřejnosti. Zároveň byla slovenská odnož požádána, aby zřídila podobnou funkci.
       Poté přišlo na přetřes trocha hlasování. Na cenu Ludvík byly nominovány následující knihy: Domácí scéna: Kadlečková - Stavitelé věží, Neff - Milénium 2, Novotný - Dlouhý den Valhaly, Poláček - V těch temných dobách, Kdo je kdo v české a slovenské sci-fi; zahraniční scéna: Card - Enderova hra, Eddings - Diamantový trůn, Holdstock - Les mytág, Miller - Chvalozpěv na Leibowitze, Pratchett - Mort. Na Mloka za zásluhy byli nominováni: Adamovič, Čierny, Ikarie, Kantůrek, Konupčík, Novotný a Soukup. Nakonec s velkou převahou zvítězil (zatím tajné). Poslední z dávky hlasování byl Ludvík za zásluhy. Zde bylo nominováno poněkud více zasloužilců, takže nakonec došlo na dvojkolový postup. Do užšího výběru se dostali: Adamovič, Biedermannová, Bronec, Dáreček, Moravec a P. Poláček. Zde bylo hlasování vyrovnanější, nakonec z něj jako vítěz vyšel Fr. Moravec, který se mimo jiné stará i o porady klubů v Březové.
       V souvislosti s Ludvíkem a Mlokem přišla na přetřes i otázka sošek. Ludvík by měl být dřevěný hranol s tepaným slepým ptákem (zhotoví Pavol Bahyl z Banské Bytrice), osud Mloka není tak jasný. V Modre u Bratislavy vyrobili formu podle starého originálu, výrobní náklady na jeden kus jsou však poměrně vysoké, takže bylo rozhodnuto, že Peter Pavelko se pokusí získat onu formu a poskytnout ji několika keramickým dílnám u nás. Neprošel návrh na přidělení každé větvi čs fandomu po jedné polovici této formy, a tak se jejím oficiálním majitelem stane slovenská strana. Načaté téma cen bylo završeno návhem na založení protikladu Koniáše - Ceny Jiřího Markuse, která by se udělovala za nejlepší překlad. Za organizátora soutěže byl v nepřítomnosti navžen Richard Podaný - správce Koniáše.
       Otázka Parconu 1996 byla odložena na podzimní poradu s tím, že Ústí je v záloze pro případ, že se nenajde nikdo jiný.
       Poté nás pořadatelé conů seznámili s programem na letošní rok. Jelikož o těch nejdůležitějších se píše na jiném místě, jen stručně.
       
Název Místo  Datum Poznámka
Mlejncon u Olomouce 23.-25. 6. Relaxační con
Casscon Košice  30.6.-2. 7.Zároveň slov. nár. con
Tatracon Čingov  2. 7.-7. 7. Zároveň workshop
Parcon Ústí n. Lab.1.-3. 9.
Demen(t)conDemänovská dolina23.-30. 9. Relaxační con
Pivocon Plzeň  13. 10. Literární
Porada Březová 20.-22. 10.Bez komentáře
Týden vědecké kulturyPraha24.-26.11.Jako loni, tentokrát je hlavním tématem mozek.
       
Porada nakonec zanikla do ztracena v části Různé, kde mimo jiné byla opět přetřesena otázka možné organizace Euroconu 1996 v Ústí nad Labem spolu s Parconem a Bohemiaconem. Organizátoři musí připravit oficiální nabídku, Šimon se pokusí lobovat.
       Nechybělo samozřejmě ani oblíbené téma reorganizace CKČ a jako vždy se nakonec rozhlo, že vše zůstane při starém a vše bude náležitě projednáno na příští poradě. Podle prvních zpráv porotců letošního ročníku se většina zaslaných prací pohybuje v šedém průměru bez výraznějších výchylek nahoru či dolů. Mimo jiné padl návrh na to, aby byl mlok udělován ve všech kategoriích a v případě slabé účasti v té které kategorii neudělen.
       Tím skončila oficiální část programu a na řadu přišel více či méně pasivní, v každém případě však zasloužený, odpočinek. Podle chuti a nátury pobíhali někteří řídkým lesíkem a pálili po sobě růžovoučké rozprskávající se kuličky, jiní se je snažili pozorovat a jiní si hleděli rozumnějších věcí. Večer na rozloučenou u ohně pod oblohou přetékající hvězdami byl pěknou tečkou.
Jiří T. Pelech
SFK JMT MB
e-pošta: pes@aci.cvut.cz
       

Zápis z porady sf klubů v Březové

       1. Uvítání
       2. Program jednání:
        a: Nickyho dopis o Parconu contra Bohemiaconu
        b: Založení nadace
        c: Mlok a Ludvík - informace
        d: Parcon 96 a zpráva o chystaných conech
        e: různé
       ad a: Projednání formálních náležitostí: prozkoumání možnosti změny loga atp. Prezident slovenského fandomu je pověřen vypracovat návrh statutu Parconu jako společného českého a slovenského conu a předložit ho příští poradě klubů
       ad b) č. fandom zřizuje funkci tiskového mluvčího s náplní práce:
       propagace fandomu v tisku,
       prezentace sf a fandomu, propagace conů
       Rada českého fandomu doporučuje zřídit obdobnou funkci pro slovenský fandom a zajistit spolupráci obou mluvčích. Na obě funkce bude vypsáno výběrové řízení.
       ad c)byly projednány návrhy na Mloka za zásluhy a Ludvíka a též výroba figurek. Tato část jednání byla prohlášena za důvěrnou (to budete zírat, holoubkové).
       ad d) Byly vzaty na vědomí zprávy o chystaných conech.Klubu Ústí nad Labem bylo doporučeno ucházet se o EUROCON 1996 vzhledem k tomu, že jediný dosavadní kandidát je Ploješť.
       ad e) - prezident projedná s R.Podaným možnost vyhlášení ceny Markus za nejlepší překlad roku,
        - do 31.5. dodá prezident seznam nominací literárních cen na Parcon 1995, aby nominovaní mohli být včas vyrozuměni
        - příští porada 20 - 22. října
       
       Zapsala Carola a ručí za to, že nejlepší části byly ty, které se do zápisu z různých důvodů nedostaly. Byla totiž tvrdá a to, co jí předseda nenadiktoval, se do zápisu nedostalo. Tak třeba!
       
       Poradu řídil: Z. Rampas
       
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK