Logo rubriky
1-2/1996
  (133)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1996

D * I * V * Y
Literární fanzin vydávný VPSA při SFK JMT MB

Mladí a začínající autoři SF mají stále málo příležitostí k publikování svých prací a získávání ohlasu na ně. Zavedené časopisy jako Ikarie nebo Nemesis mají své vlastní okruhy autorů, fanziny mají poměrně málo prostoru a jejich čtenářský okruh je obvykle omezen.
       
       SF klub J. M. Trosky v Mladé Boleslavi se proto rozhodl vydávat literární fanzin DIVY, který by si subvencovali sami autoři. V zásadě jde o to, že každý, kdo by v něm chtěl publikovat, by přispel na jeho vydání. Čtenáři by pak měli možnost ihned reagovat na přečtené a autoři by tak získávali bezprostřední ohlas na své práce.
       
       Cena za jednu stránku obsahující 1780 znaků (t. j. 1780 bytů v ASCII tvaru na disketě nebo prostě postaru jedna normostránka) bude 20,- Kč. Stránku je možno půlit, ne však dělit na menší části. Počítá se každá započatá půlstránka. Každý autor, jehož práce bude uveřejněna, obdrží 5 výtisků fanzinu. Prodejní cena fanzinu bude 20,- Kč (včetně poštovného). Vítáni jsou i kreslíři a ilustrátoři. Cena za jeden zaslaný obrázek je 20,- Kč. Tímto způsobem bude pokryta převážná část nákladů na tisk, zbývající část uhradí SF klub J. M. Trosky z prodeje tohoto fanzinu. Literární fanzin DIVY bude vycházet vždy po naplnění jednoho čísla. Každé číslo bude mít rozsah 20 - 24 stránek formátu A5.
       
       Rozsah zasílaných prací není nijak omezen, v případě rozsáhlejších textů vydáme monoautorská čísla. Preferujeme zasílání příspěvků na disketě (ve formátu ASCII, T602, Word a pod.).
       
Vedení SF klubu J. M. Trosky
Z. Töpfer
V Rokli 154,293 01 Mladá Boleslav
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK