Logo rubriky
2-3/1997
  Fandom (další) (143)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1997

Stačí za 1 hlas 150 Kč?

Ve fandomu se občas rozpoutá nějaká ta lítá polemika a většinou mě nechává chladným. Lidé si odříkají každý své a pokračují vlastními vytyčenými cestami, málokdy se co změní. Pokud tedy na poslední diskusi reaguji, činím tak, jelikož se mne tento předmět sporů také dotýká, ale zároveň si nemyslím, že bych čemukoli prospěl nebo dokonce přispěl k nějaké změně.
       FAKTEM je, že přisouzení Parconu Spišské Nové Vsi považuji za velmi nešťastné. Do značné míry totiž neguje snahu fandomu po jakémkoli `zviditelnění', které stojí například za aktivitami kolem Akademie. Parcon takto daleko znamená, že tam `vlažní' fanové nepojedou a vůbec ztratí zájem. V Ikarii mu bude asi také věnován menší prostor, než kdyby byl uprostřed Čech, čímž se účinně zneviditelníme. Evidentní je to třeba i u ceny CKČ; přijede tam méně autorů, kteří by (snad) mohli být oceněni na pódiu a tedy podníceni k další tvůrčí činnosti. Nemaťme si hlavu nějakým federalismem, loni přišly sloveské příspěvky snad dva, Slováci mají vlastní prestižní (a pokud jsem slyšel, tak i lépe dotovanou) cenu a sborník.
       FAKTEM rovněž je, že rozhodnutí Porady SF klubů bylo do značné míry diktováno osobním sobectvím jedinců s naplánovanou dovolenou a starými přátelskými vazbami. Kandidatura Martina Šustera byla ostatně vyslovena tak na poslední chvíli, že si ji snad dotyčný vymyslel až na místě nebo snad bylo vše dohodnuto předem s `Dinosaursko-moravskou koalicí' a bylo potřeba hlasování co nejvíce uspíšit, aby se to lidem nerozleželo.
       FAKTEM ovšem rovněž zůstává, že tohle si Václav Pravda mohl spočítat předem. Porada už jednou věnovala Parcon Slovákům, jen proto, aby ho nemusela dát někomu, kdo se jí nelíbil, a těžko očekávat, že Parcon přiklepne tomu, kdo se Ústečáků veřejně zastával. Václav Pravda zřetelně podceňuje nepřítele v tom, že ho obviňuje ze všeho možného, ale neumí si spočítat, že bude OPRAVDU bít pod pás a to při první vhodné příležitosti.
       Václav Pravda je asi zhruba stejně (ne)schopný diplomat jako já, ale podle mého není zrovna dvakrát dobrý stratég. Fakt jeho útoků na Akademii to dokládá. Není asi dvakrát chytré chválit práci Ústečáků a tázat se, co proti nim ostatní mají, a stejnými ústy vzápětí útočit slepencem podivných argumentů na práci někoho jiného. Zlaté pravidlo Zdeňka Rampase `Kdo to dělá, ten to řídí', by asi mělo zůstat fandomu vlastní, neboť je blbost kibicovat někomu do toho, kam má směrovat svou dobrovolnou práci. To se týká i zmatků s Mloky. Zdeněk byl tím, kdo celá ta léta Cenu Karla Čapka udržoval a propůjčil jí tím prestiž, o kterou se různí kibicové na poradách hádají, jak ji udržet. Je jen logické, že takový člověk má do jisté míry právo s touto cenou nakládat a ti, co se na jejím budování nepodíleli, mu do toho nemají co kecat. Já bych to s tou demokracií ve fandomu nepřeháněl.
       Ovšem heslo o dělání a řízení mne vede k mým námitkám. Dělá ještě opravdu ten, kdo řídí? Porada fandomu má právo hlasovat o pořádání Parconů, vkládat se do organizování CKČ a udílet ceny za zásluhy. Zde by se asi hodit Zdeňkův historický exkurs, jak to celé vzniklo. Na Poradě má každý klub jeden hlas. Proč? Celý smysl je v tom, aby mohli fanové organizovaní v klubech oceňovat zasloužilé mezi sebou a pořádat si cony tam, kde jim to připadá příhodné. Podle čeho ovšem určit klub? Zatím se mi zdá, že je to každý, kdo na poradu přijede a zná se s ostatními. Neprokazuje se žádná klubová činnost, počet členů ani nic podobného. Pěkně uzavřená mafie. Bylo by zajímavé, kdyby tam někdo přijel s dvaceti kamarády a prohlásil, že každý z nich má jeden sci-fi klub a je za něj ochoten zaplatit členství. Teprve to by asi vyvolalo velmi rychlou definici klubů ve smyslu tom, že dotyční hlasovat nemohou (nebo možná jedním hlasem). Ostatně i poslední porada je (v Nemesis, díky jí i za to, pozn. IK) vyhlášena způsobem, který rozhodně nezní: Přijeďte všichni, kdo splňujete tyto podmínky...
       Porada jako orgán fandomu podle mého zrigidněla a už jí není pomoci, protože nikdo z funkce sám sebe neodvolá, to je zřejmé. Zřejmě se tedy účastníci porady budou i nadále poplácávat po zádech za minulé zásluhy a v zákulisí dohadovat výsledky hlasování předem a s drobnými podrázky (jako že třeba někdo z navržených ten rok slaví jubileum, i když to není pravda). Obávám se však, že tím fandom přijde o kapitál, na němž posledních deset let pracoval. Nová generace po usilovné snaze prorazit tu strnulou stěnu se nakonec vydá po svých. Tak budou o conech hlasovat jiní lidé, než je budou pořádat, což se nemůže conat donekonečna. Také se tím Poradě podaří to, že ztratí možnost radit nováčkům a vůbec koordinovat a ovlivňovat sf dění ve prospěch komunity zvané fandom. Třeba i nezájem Ikarie je podle mne do značné míry způsobem tím, že `s fandomem nic není'. Musíme ještě tak deset let počkat, až budou ceny rozdány opravdu všem dávno zasloužilým a Parcon obšťastní každou slovenskou vísku.
       K rozštěpu již v současnosti dochází, poslední Bohemiacon byl tak strašný, že nemohu než soudit, že organizátoři chtějí postupně veškeré scifisty vypudit a spokojit se s hoštěním hráčské komunity, na které se dá trhnout daleko víc, protože herní firmy jsou bohatší a akčnější než vydavatelství.
Michael Bronec (zjemnil zr)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK