Logo rubriky
4/1997
  Akademie SF (další) (144)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1997

Skromný návrh

Tímto navrhuji změnit hlasovací systém 2. kola Ceny Akademie podle metody, která je používána při udílení Huga. Postup je takovýto: Hlasující uvedou v každé kategorii několik z nominovaných děl/osob s vyznačením pořadí. Nejprve se sečtou hlasy pro kandidáty uvedené na prvním místě. Jestliže nikdo nezíská nadpoloviční většinu, postupuje se takto: Kandidát, který dostal nejméně hlasů, je vyřazen a hlasy pro něj se přerozdělí kandidátům, uvedeným na příslušných hlasovacích lístcích na druhém místě. Tento proces se opakuje, až je dosaženo nadpoloviční většiny.
       Výhody tohoto mechanismu jsou zřejmé: Je podstatně jemnější než pouhé prosté sečtení hlasů; na rozdíl od metody rozdělování bodů více kandidátům pak netrpí závislostí na relativním ocenění n-tého místa. I zastánci menšinových názorů, kteří by byli snadno přehlasováni, nejsou připraveni o možnost ovlivnit výsledky, ovšem musejí volit v rámci širšího konsensu.
       Kromě tohoto základního principu předkládám ke zvážení ještě možnost převzít i pravidlo určující, kdy některou cenu neudělit. V každé kategorii je možné hlasovat pro neudělení ceny. Cena není udělena, jestliže zájem o danou kategorii je výrazně nízký, tedy když počet hlasů v této kategorii (po odečtení hlasů pro „Neudělit“) je menší než 25% z celkového počtu hlasujících. Dále, pokud ze sčítání hlasů vyjde jiný vítěz než „Neudělit“, musí platit tato podmínka: počet hlasovacích lístků uvádějících „Neudělit“ a neuvádějících vítěze nebo uvádějících „Neudělit“ výše než vítěze je menší než počet lístků uvádějících vítěze a neuvádějících „Neudělit“ nebo uvádějících vítěze výše než „Neudělit“. Pokud tomu tak není, cena nebude udělena.
       Takový postup umožňuje zabránit devalvaci ceny ve slabých letech, což je na malém českém a slovenském knižním trhu nepochybně aktuálnější hrozba než v USA.
Jan Vaněk, jr.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK