Logo rubriky
4/1997
  (144)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1997

Již je to tady!

SFK Salamandr vyhlašuje u příležitosti conání soutěž
       Salamandr '97
       na téma:
       Maminko, kdo je to !?!
       aneb
       P.S. Šuplíky ven
       
       Oblasti tvorby:
       –Sci-Fi
       –Fantasy
       –Horror
       
Žánr je zcela volný. To znamená, že přijmeme jakýkoliv umělecký počin, který bude mít jakýsi vztah k zadanému tématu Maminko, kdo je to !?!! a bude v dané oblasti (SF, F a H) definovatelný. Nevylučujeme ani průniky oblastí, pokud možno nenásilné.
       P.S. POZOR! Pokud nejste schopni stvořit nic na dané téma (tj. Maminko, kdo je to !?!), vysypejte šuplík, kde určitě něco najdete a pošlete nám jiný umělecký pokus spadající do našich oblastí.
       Uzávěrka soutěže je 15. srpna 1997. Své dílka zasílejte na adresu:
       SFK Salamandr
       Studentská 200/B
       530 09 Pardubice
       Zásilku označte zřetelně Salamandr'97. V případě zaslání elektronické podoby přijímáme text ve formátu T602* a grafiku ve formátu GIF. K zásilce přiložte souhlas se zveřejněním vaší práce v klubovním fanzinu Salamandr, či představením v klubových prostorách. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vyhlášení výsledků proběhne 6. září 1997 jako hlavní bod MiniPar(onu.
       * To není přežitek, formát T602 je jediný použitelný pro jakékoliv další použití.
       
       CENY pro vítěze:
       –První tři nejlepší obdrží sošku Salamandra, mladšího to bratrance Mloka.
       –První v každé kategorii obdrží Pangalaktický megacloumák (včetně tygřího zubu).
       –Všichni ocenění rovněž získají ceny od našich sponzorů. Bude to převážně:
       * Duchovní strava neboli literatura.
       * Fyzická strava neboli krmení (mňam, co to asi může být, když je to v Pardubicích)
       * A další. O nich ještě nevíme - SPONZOR ?
       Vítězné práce budou zveřejněny v Salamandru a pokud budou hodně dobré, možná po nich sáhne i ???.
       Máte-li jakékoliv dotazy, můžete použít e-mail: kresta@hlb.upce.cz.
       Těšíme se na vaši účast a již očekáváme vaše příspěvky.
       SLEDUJTE http://WWW.UPCE.CZ/~SCIFI
Opět v Pardubicích

MINIPAR(ON

aneb malé setkání všech SF pozitivních
       
       Kdy: Sobota 6. září 1997
       Proč: Soutěž Salamandr'97. Vyhlášení výsledků a spousta povídání o světě SF.
       Kde: Pardubice, areál kolejí Univerzity Pardubice
       Kdo: SFK Salamandr Pardubice
       Podmínky:
       – Jedná se o jednodenní setkání. Pokud máte zájem se dostavit již v pátek, je zajištěno ubytování v ceně 110,- Kč/noc a osoba na dvoulůžkových pokojích.
        – Stejně tak můžete přespat po ukončení conu až do neděle. Cena stejná. Počet je limitován, pokusíme se zajistit více.
        – V případě zájmu, nocleh a lá klasika - spacáky (vlastní á 60,- Kč).
        – Program vypukne asi v 8.00 a předpokládá se oficiální ukončení někdy ve 18.00. Ale jak to tak známe, skončí to až v neděli.
        – „Startovné“ činí 75,- Kč při úhradě do konce dubna. Poté za 85,- Kč při úhradě až do 15.8. Později a na místě za 100,- Kč.
       
       – V ceně je zahrnuto zvláštní vydání fanzinu Salamandr a další materiály + malé občerstvení.
        – Stravování bude zajištěno formou občerstvení a minutek. Pro náročné: v okolí místa conání je několik dobrých putyk s ještě lepší kuchyní (Primátor, Budvar, Gambrinus). V případě dostatečného zájmu bude zajištěn oběd.
       
        Další informace :
       – Fšichni fanové pozor! Účast předběžně přislíbil i sám nevyšší šéf Zdeněk!
       – K dostání bude extra číslo fanzinu Salamandr.
       – Besedovat se bude na témata SF blízká i vzdálenější.
       
       PROGRAM - bude postupně upřesňován, dle hostů - sledujte: www.upce.cz/~scifi.
       – Vyhlášení výsledků soutěže Salamandr'97.
       – Zajímavá přednáška na téma Kdo jsme? (viz Salamandr 1/97 a 2/97).
       – Burza knih (jak je dobrým zvykem na dobrém conu).
       – Pařanské kutlochy pro drakobijce a kartobijce
       – Beseda na téma počítačových her.
       – A mnoho dalších.
       Pokud máte pocit, že máte něco, čím by se dalo přispět do programu, dejte nám o tom, prosím, vědět. Stejně tak, máte-li další otázky, ptejte se. K tomu slouží e-mail: kresta@hlb.upce.cz.
       Těšíme se na vaši účast.
Salamandr
Závaznou přihlášku ČITELNĚ vyplňte, vložte do obálky nebo nalepte na korespondenční lístek a zašlete na adresu:
       
       SFK Salamandr
       Studentská 200/B
       530 09 Pardubice
       
       Výslednou částku uhraďte na účet:
       Jako variabilní symbol udejte své rodné číslo (a nezapomeňte ho uvést i na přihlášku.
       

MiniPar(on 97 -
závazná
přihláška

Jméno:          Příjmení:
Adresa:
PSČ:        Rodné číslo:
Mám zájem o zajištění stravování     ANO/NE.
Vstupné:  do 30.4.    do 15.8.     do 6.9.
     75,- [ ]    85,- [ ]     100,- [ ]
Noc (pá)  60,- [ ] / 110,- [ ]  
Noc (so)  60,- [ ] / 110,- [ ]
Součet: __________________
       Částku uhraďte na účet 110788599/5100, jako VS uveďte vaše rodné číslo.
       
       Datum:  _______   Podpis: _______________
       
       Tuto přihlášku je možno volně kopírovat!
       
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK